Bibliografia publikacji polskich dotyczących witrażownictwa

Corpus Vitrearum Medii Aevi, Polen

Bd. I,1: Lech Kalinowski, Helena Małkiewiczówna, Dobrosława Horzela, Die mittelalterlichen Glasmalereien in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Krakau, mit einer kunstgeschichtlichen Einleitung von Marek Walczak, Kraków 2018.

Korpus witraży z lat 1800–1945 w kościołach rzymsko-katolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej, red. Wojciech Bałus, Tomasz Szybisty

t. I: Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Tomasz Szybisty, przy współpracy Pawła Karaszkiewicza i Anny Zeńczak, Archidiecezja krakowska. Dekanaty krakowskie, Kraków 2014.

t. II: Tomasz Szybisty, przy współpracy Danuty Czapczyńskiej-Kleszczyńskiej, Archidiecezja krakowska. Dekanaty pozakrakowskie, Kraków 2015.

t. III: Irena Kontny, Tomasz Szybisty, Diecezja bielsko-żywiecka, Kraków 2015.

t. IV: Andrzej Laskowski, wskazówki i uwagi: Wojciech Bałus, Tomasz Szybisty, Diecezja tarnowska, Kraków 2017.

t. V: Tomasz Szybisty, Diecezja kielecka, Kraków 2017.

 

Tadeusz Adamowicz, Stanisława Wyspiańskiego „Cnoty i Występki", „Rocznik Historii Sztuki" 7, 1969, s. 243-263.

Tadeusz Adamowicz, Witraże fryburskie Józefa Mehoffera. Monografia zespołu, Wrocław 1982.

Krystyna Bagińska, Wiraże z pracowni Franza Mayera z przełomu XIX i XX wieku na Opolszczyźnie, w: Sztuka witrażowa w Polsce, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2002, s. 93-98.

Wojciech Bałus, Wyspiański i tradycja. Ma przykładzie witrażu ze św. Franciszkiem, „Teksty Drugie", 2004, nr 4, s. 97 – 114.

Wojciech Bałus, Stanisław Wyspiański i krakowski kościół Franciszkanów, w: Studia z dziejów kościoła Franciszkanów w Krakowie, red. Ks. Zdzisław Kliś, Kraków 2006, s. 217-233.

Jerzy Bardoński, Stanisław Powalisz, „Witraż", 2000, nr 1, s. 30-32.

Jerzy Bardoński, Tradycja i współczesność pracowni witraży „Powalisz" w Poznaniu, w:  Dziedzictwo polskiej sztuki witrażowej, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2000, s. 181-186.

Jerzy Bardoński, Witraże kościoła św. Antoniego w Chorzowie, w: Witraże na Śląsku. Materiały sesji Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki Chorzów 2001, red. Teresa Dudek-Bujarek, Katowice 2002, s. 83-90.

Jerzy Bardoński, Witrażownictwo w Wielkopolsce w pierwszej połowie XX wieku, w:  Sztuka witrażowa w Polsce, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2002, s. 147-152.

Jerzy Blachnicki, Fusing – witraż inaczej, w: Witraże na Śląsku. Materiały sesji Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki Chorzów 2001, red. Teresa Dudek-Bujarek, Katowice 2002, s. 151-154.

Helena Blumówna, Polichromia i witraż, w: Stanisław Wyspiański 1869-1907, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, XII 1957 – XI 1958, t. 1, Biografia–Plastyka, Kraków 1958, s. 61-67.

Joanna Bojarska-Syrek, Wyspiański – Witraże, Warszawa 1980.

Zbigniew Brzeziński, Dawne witraże Legnicy i stan ich zachowania, w: Sztuka witrażowa w Polsce, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2002, s. 101-104.

Zbigniew Brzeziński, Witraże w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy, w: Witraże secesyjne. Tendencje i motywy, red. Tomasz Szybisty, Kraków-Legnica 2011, s. 235-240.

Ks. Henryk Brzuski, Witraże średniowieczne w kościele N.P. Marji w Krakowie, Kraków 1926.

Kazimierz Buczkowski, Witold Skórczewski, Dawne szkła polskie, Warszawa 1938.

Kazimierz Buczkowski, Witold Skórczewski, Dawne szkła polskie malowane, „Arkady", t. 2, 1936, s. 215-250.

Kazimierz Buczkowski, Witold Skórczewski, Krakowskie szkła gabinetowe z w. XV, XVI i XVII, „Sprawozdania z czynności i posiedzeń PAU" 40, 1935, s. 337-338.

Mieczysław Buczyński, Witraże nowożytne w zbiorach Muzeum Okręgowego w Jeleniej Górze, w: Witraże nowożytne w zbiorach polskich, katalog wystawy, Muzeum Architektury we Wrocławiu, grudzień 1967 – maj 1977 red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Wrocław 1976-1977, s. 24-25.

Tadeusz Byczko, Pierwsza inwentaryzacja witraży łódzkich, w: Dziedzictwo polskiej sztuki witrażowej, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2000, s. 59-62.

Gwido Chmarzyński, Średniowieczne witraże toruńskie, „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury" 2, nr 1, 1933, s. 34-38.

Ewa Chmielewska, Witraże w pałacu Schoenów w Sosnowcu, w: Witraże na Śląsku. Materiały sesji Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki Chorzów 2001, red. Teresa Dudek-Bujarek, Katowice 2002, s.  107-110.

Jadwiga Chruszczyńska, Średniowieczne witraże małopolskie, w: Polskie szkło do połowy XIX wieku, red. Zofia Kamieńska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987, s. 161-166.

Barbara Ciciora, Problemy warsztatowe  twórców pierwszych krakowskich witraży na przykładzie prac Jana Matejki, „Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo" 36, 2008, s. 27-41.

Danuta Czapczyńska, Dlaczego giną świeckie witraże w Krakowie?, „Ochrona Zabytków" 41, 1988, nr 2, s. 132-136.

Danuta Czapczyńska, Krakowski Zakład Witrażów, Oszkleń artystycznych i Mozaiki Szklanej S. G. Żeleński. Uwagi na marginesie prac nad monografią, w: Dziedzictwo polskiej sztuki witrażowej, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2000, s.  150-161.

Danuta Czapczyńska, Świeckie witraże w Krakow

Tadeusz Adamowicz, Stanisława Wyspiańskiego „Cnoty i Występki”, „Rocznik Historii Sztuki” 7, 1969, s. 243-263.

Tadeusz Adamowicz, Witraże fryburskie Józefa Mehoffera. Monografia zespołu, Wrocław 1982.

Krystyna Bagińska, Witraże z pracowni Franza Mayera z przełomu XIX i XX wieku na Opolszczyźnie, w: Sztuka witrażowa w Polsce, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2002, s. 93–98.

Wojciech Bałus, „Diaphanum”. Bildwissenschaftliche Überlegungen zur Glasmalerei, in: Licht(t)räume. Festschrift für Brigitte Kurmann-Schwarz zum 65. Geburtstag, ed. Katharina Georgi, Barbara von Orelli-Messerli, Eva Scheinwiller-Lorber, Angela Schiffhauer, Petersberg 2016, s. 10–17.

Wojciech Bałus, “Je suis celui qui suis”. Text, Ornamental Form, and Epiphany in Józef Mehoffer’s Stained Glass “God the Father” in Fribourg, „Artibus et Historiae” 75, 2017, s. 253–263.

Wojciech Bałus, Monumentale Gegengeschichte. Die Entwürfe der Glasfenster für den Krakauer Dom von Stanisław Wyspiański, „Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege“ 66, 2012, nr 3–4, s. 487–495.

Wojciech Bałus, Sie verstehen keine Kunst, aber begreifen ihren Geist. Die Stellung der Krakauer Franziskaner zur Kunst um 1900, „Meno istorija ir kritika / Art History & Criticism” 9, 2013, s. 37–51.

Wojciech Bałus, Stanisław Wyspiański i krakowski kościół Franciszkanów, w: Studia z dziejów kościoła Franciszkanów w Krakowie, red. ks. Zdzisław Kliś, Kraków 2006, s. 217–233.

Wojciech Bałus, Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX, cz. II: Matejko i Wyspiański, Kraków 2007.

Wojciech Bałus, Wyspiański i tradycja. Na przykładzie witrażu ze św. Franciszkiem, „Teksty Drugie”, 2004, nr 4, s. 97–114.

Jerzy Bardoński, Stanisław Powalisz, „Witraż”, 2000, nr 1, s. 30–32.

Jerzy Bardoński, Tradycja i współczesność pracowni witraży „Powalisz” w Poznaniu, w: Dziedzictwo polskiej sztuki witrażowej, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2000, s. 181–186.

Jerzy Bardoński, Witraże kościoła św. Antoniego w Chorzowie, w: Witraże na Śląsku. Materiały sesji Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki Chorzów 2001, red. Teresa Dudek-Bujarek, Katowice 2002, s. 83–90.

Jerzy Bardoński, Witrażownictwo w Wielkopolsce w pierwszej połowie XX wieku, w: Sztuka witrażowa w Polsce, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2002, s. 147–152.

Edyta Bernady, Marta Kamińska, Michał Płotek, Małgorzata Walczak, Severe Paint Loss from Stained-glass Windows: Causes and Conservation Challenges, w: Art at The Surface: Creation, Recognition and Conservation, The 10th Forum for the Conservation and Technology of Historic Stained Glass, Cambridge 3rd-5th September 2017, red. Sandra Brown, Claudine Loisel, Aletta Rambaut, Ivo Rauch, Sebastian Strobl, Sophie Wolf, York 2017, s. 92–101.

Andrzej Białkiewicz, Integracja architektury i sztuki witrażowej na przykładzie kościoła w Czeladzi, w: Witraż w architekturze – architektura na witrażu, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Krystyna Pawłowska, Kraków 2011, s. 96–99.

Małgorzata Biela, Sztuka witrażowa Błękitnej Krainy, w: Nie tylko art déco”. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2014, s. 269–276.

Jerzy Blachnicki, Fusing – witraż inaczej, w: Witraże na Śląsku. Materiały sesji Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki Chorzów 2001, red. Teresa Dudek-Bujarek, Katowice 2002, s. 151–154.

Helena Blumówna, Polichromia i witraż, w: Stanisław Wyspiański 1869–1907, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, XII 1957 – XI 1958, t. 1, Biografia–Plastyka, Kraków 1958, s. 61–67.

Iwona Błaszczyk, Poznańskie witraże Wacława Taranczewskiego. Analiza stylu i treści ideowych, w: Tradycja i współczesność. Sztuka witrażowa po 1945 roku, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2017, s. 171–181.

Andrzej Bochacz, Nowoczesne formy ekspozycji witraży, w: Witraże – dziedzictwo cenne czy niechciane?, red. Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Kraków–Legnica 2017, s. 253–262.

Michał Bogucki, Witraże cerkiewne w Polsce (streszczenie wystąpienia), w: Witraże – dziedzictwo cenne czy niechciane?, red. Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Kraków–Legnica 2017, s. 227–242.

Joanna Bojarska-Syrek, Wyspiański – Witraże, Warszawa 1980.

Zbigniew Brzeziński, Dawne witraże Legnicy i stan ich zachowania, w: Sztuka witrażowa w Polsce, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2002, s. 101–104.

Zbigniew Brzeziński, Witraż w obiekcie zabytkowym. Kryteria doboru pracowni witrażowej, w: Witraże – dziedzictwo cenne czy niechciane?, red. Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Kraków–Legnica 2017, s. 163–170.

Zbigniew Brzeziński, Witraże w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy, w: Witraże secesyjne. Tendencje i motywy, red. Tomasz Szybisty, Kraków–Legnica 2011, s. 235–240.

Ks. Henryk Brzuski, Witraże średniowieczne w kościele N.P. Marji w Krakowie, Kraków 1926.

Kazimierz Buczkowski, Dawne szkła artystyczne w Polsce, Kraków 1958.

Kazimierz Buczkowski, Witold Skórczewski, Dawne szkła polskie, Warszawa 1938.

Kazimierz Buczkowski, Witold Skórczewski, Dawne szkła polskie malowane, „Arkady”, t. 2, 1936, s. 215–250.

Kazimierz Buczkowski, Witold Skórczewski, Krakowskie szkła gabinetowe z w. XV, XVI i XVII, „Sprawozdania z czynności i posiedzeń PAU” 40, 1935, s. 337–338.

Mieczysław Buczyński, Witraże nowożytne w zbiorach Muzeum Okręgowego w Jeleniej Górze, w: Witraże nowożytne w zbiorach polskich, katalog wystawy, Muzeum Architektury we Wrocławiu, grudzień 1976 – maj 1977, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Wrocław 1976–1977, s. 24–25.

Tadeusz Byczko, Pierwsza inwentaryzacja witraży łódzkich, w: Dziedzictwo polskiej sztuki witrażowej, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2000, s. 59–62.

Tadeusz Byczko, Witraże łódzkiej architektury świeckiej na przełomie XIX i XX wieku, w: Sztuka łódzka. Materiały Sesji Naukowej SHS, Warszawa–Łodź 1977, s. 71–92.

Gwido Chmarzyński, Średniowieczne witraże toruńskie, „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury” 2, nr 1, 1933, s. 34–38.

Ewa Chmielewska, Dziedzictwo witrażowe Sosnowca (na wybranych przykładach), w: Witraże – dziedzictwo cenne czy niechciane?, red. Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Kraków–Legnica 2017, s. 45–64.

Ewa Chmielewska, Witraże w pałacu Schoenów w Sosnowcu, w: Witraże na Śląsku. Materiały sesji Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki Chorzów 2001, red. Teresa Dudek-Bujarek, Katowice 2002, s. 107–110.

Filip Chmielewski, Witraże „Dobrobyt i Oszczędność oraz Skarbniki strzegące drogich kamieni autorstwa Józefa Mehoffera w gmachu dawnej Kasy Oszczędności Miasta Karakowa jako przykład geometryzującej stylizacji w twórczości artysty w latach międzywojennych, w: Nie tylko art déco. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2014, s. 49–59.

Jadwiga Chruszczyńska, Średniowieczne witraże małopolskie, w: Polskie szkło do połowy XIX wieku, red. Zofia Kamieńska, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987, s. 161–166.

Anna Chrzanowska, Formy i style, w: Z dziejów szklarstwa na Dolnym Śląsku, Wrocław 1974.

Barbara Ciciora, Problemy warsztatowe twórców pierwszych krakowskich witraży na przykładzie prac Jana Matejki, „Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo” 36, 2008, s. 27–41.

Barbara Ciciora, Św. Leonard Jana Matejki. Początki krakowskich witraży, w: Witraż w architekturze – architektura na witrażu, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Krystyna Pawłowska, Kraków 2011, s. 47–54.

Danuta Czapczyńska, Dlaczego giną świeckie witraże w Krakowie?, „Ochrona Zabytków” 41, 1988, nr 2, s. 132–136.

Danuta Czapczyńska, Krakowski Zakład Witrażów, Oszkleń artystycznych i Mozaiki Szklanej S.G. Żeleński. Uwagi na marginesie prac nad monografią, w: Dziedzictwo polskiej sztuki witrażowej, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2000, s. 150–161.

Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Krakowski Zakład Witrażów S.G. Żeleński w PRL (1945–1960), w: Tradycja i współczesność. Sztuka witrażowa po 1945 roku, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2017, s. 10–25.

Danuta Czapczyńska, Świeckie witraże w Krakowie. Uwagi o działalności krakowskich zakładów witrażowniczych od końca XIX wieku do roku 1939, „Rocznik Krakowski” 53, 1987, s. 139–148.

Danuta Czapczyńska, Teodor Zajdzikowski, „Witraż”, 2001, nr 2, s. 30–32.

Danuta Czapczyńska, Uwagi o działalności krakowskich firm witrażowniczych w latach 1900–1939. Na marginesie prac nad katalogiem witraży w kamienicach i budowlach użyteczności publicznej w Krakowie, „Biuletyn Historii Sztuki” 47, 1985, nr 2, s. 211–216.

Danuta Czapczyńska, Witraże Stanisława Wyspiańskiego w kościele oo. Franciszkanów w Krakowie. Faktografia. Na marginesie prac nad monografią Krakowskiego Zakładu Witraży i Mozaiki Szklanej S.G. Żeleński, w: Sztuka witrażowa w Polsce, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2002, s. 52–65.

Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, „Do wielce szanownych naszych P. T. Klientów…” – urywek z dziejów Krakowskiego Zakładu Witrażowników, w: Witraże secesyjne. Tendencje i motywy, red. Tomasz Szybisty, Kraków–Legnica 2011, s. 76–87.

Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Działalność Franciszka Białkowskiego i Władysława Skibińskiego. Przyczynek do badań nad dziejami warszawskich pracowni witrażowniczych / The activity of Franciszek Białkowski and Władysław Skibiński. A contribution to the research on the work of Warsaw stained-glass studios, „Sacrum et Decorum. Materiały i studia z dziejów sztuki sakralnej” 5, 2012, s. 63–86.

Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Dzieje witraży Stanisława Wyspiańskiego w kościele oo. franciszkanów w Krakowie, „Rocznik Krakowski” 70, 2004, s. 61–88.

Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Dzielna niewiasta. Iza z Madeyskich Żeleńska (1878–1956), w: „Żeby wiedzieć”. Studia dedykowane Helenie Małkiewiczównie, red. Wojciech Walanus, Marek Walczak, Joanna Wolańska, Kraków 2008, s. 337–351.

Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Krakowski Zakład Witrażów S.G. Żeleński w PRL (1945–1960), w: Tradycja i współczesność. Sztuka witrażowa po 1945 roku, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2017, s. 11–24.

Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Maria Magdalena Łubieńska (1833–1920) – artystka wyemancypowana / Maria Magdalena Łubieńska (1833–1920) – an emancipated female artist, „Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej” 6, 2013, s. 9–32.

Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, O witrażach z końca XIX wieku w dwóch gotyckich kościołach w Krakowie, w: Witraże w obiektach zabytkowych. Między konserwacją a sztuką współczesną, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków–Malbork 2009, s. 145–154.

Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Teodor Andrzej Zajdzikowski (1840–1907) pionier krakowskich witrażowników, „Rocznik Krakowski” 69, 2003, s. 151–170.

Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Witraż „Bł. Wincenty Kadłubek” – dar Izy Żeleńskiej i Zofii Skrochowskiej dla domu XX. Emerytów w Krakowie, w: Limen expectationis. Księga ku czci śp. ks. prof. dr. hab. Zdzisława Klisia, red. Jacek Urban, ks. Andrzej Witko, Kraków 2012, s. 57–63.

Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Witraż w stylu dekoracyjnym we wnętrzu mieszkalnym na przykładzie wybranych realizacji Krakowskiego Zakładu Witrażów S.G. Żeleński, w: Polskie art déco. Materiały czwartej sesji naukowej Polskie art déco. Wnętrza mieszkalne w stylu art déco pod przewodnictwem prof. Ireny Huml, prof. Anny Sieradzkiej i prof. Andrzeja K. Olszewskiego w Muzeum mazowieckim w Płocku 6–7 czerwca 2011 roku, red. Zbigniew Chlewiński, Płock 2015, s. 189–201.

Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Witraże w Krakowie. Dzieła i twórcy, Kraków 2005 (= Krakowska Teka Konserwatorska 5).

Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Witraże we wnętrzach mieszkalnych i użyteczności publicznej (na przykładzie wybranych realizacji Krakowskiego Zakładu Witrażów z lat 1902–1939), w: Dziedzictwo na nowo odkrywane. Detal architektoniczny 1850–1939, red. Jadwiga Roguska, Warszawa 2014, s. 245–277.

Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Zapomniana pasja architekta Franciszka Mączyńskiego, „Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej” 3, 2010, s. 143–164.

Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Zapomniani twórcy. Stan badań nad polskim witrażownictwem (druga połowa wieku XIX – rok 1945), „Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej” 1, 2008, s. 94–123.

Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Tomasz Szybisty, Farbverglasungen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts in Krakauer Wohnhäusern, in: Le vitrail dans la demeure des origines à nos jours. Vitrer et orner la fenêtre (actes du XXVIIIe colloque international du Corpus Vitrearum, Troyes, 4–8 juillet 2016), red. Karine Boulanger, Gand 2018, s. 216–231.

Marcin Czeski, Modernizm w wielkopolskich witrażach Henryka Nostitz-Jackowskiego, w: Nie tylko art déco. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2014, s. 197–206.

Helena d’Abancourt de Franqueville, Witraże w sztuce religijnej, w: O polskiej sztuce religijnej, red. Jerzy Langman, Katowice 1932, s. 101–141.

Krzysztof Dąbrowski, Najstarsze polskie witraże, w: Polskie szkło do połowy XIX wieku, red. Zofia Kamieńska, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987, s. 153–156.

Krzysztof Dąbrowski, Wczesnośredniowieczne witraże z Kalisza, „Kwartalnik Historii i Kultury Materialnej” 9, 1961, nr 3, s. 395–406.

Anna Domańska-Biegowska, Witraże w kamienicach poznańskich z przełomu XIX i XX wieku, w: Sztuka witrażowa w Polsce, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2002, s. 39–50.

Andrzej Domarzewski, Kompozycje witrażowe Hanny Szczypińskiej, „Witraż”, 2001, nr 2, s. 33–34.

Andrzej Domarzewski, Motywy ludowe w twórczości witrażowej po 1945 roku na przykładzie wybranych świątyń, w: Tradycja i współczesność. Sztuka witrażowa po 1945 roku, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2017, s. 45–54.

Andrzej Domarzewski, Witraże sakralne – dziedzictwem cennym, obojętnym czy niechcianym? (na podstawie wybranych przykładów), w: Witraże – dziedzictwo cenne czy niechciane?, red. Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Kraków–Legnica 2017, s. 95–106.

Andrzej Domarzewski, Współczesny witraż w zabytkowych wnętrzach sakralnych, w: Witraże w obiektach zabytkowych. Między konserwacją a sztuką współczesną, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków–Malbork 2009, s. 211–218.

Jan Dominikowski, Łódzkie witraże przełomu stuleci. Zagadnienia atrybucji i ikonografii, w: Dziedzictwo polskiej sztuki witrażowej, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2000, s. 65–82.

Jan Dominikowski, Święci w rajskim ogrodzie. Postsecesyjne witraże zgierskiej fary, w: Witraże secesyjne. Tendencje i motywy, red. Tomasz Szybisty, Kraków–Legnica 2011, 191–201.

Teresa Dudek-Bujarek, Katalog, w: Teresa Dudek-Bujarek, Barbara Szczypka-Gwiazda, ks. Henryk Pyka, Adam Bunsch 1896–1969, Bielsko-Biała 1992, s. 35–238.

Janina Duszeńko, Witraże Franza Mayera w kościele śś. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu, w: Sztuka witrażowa w Polsce, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2002, s. 27–36.

Janina Dzik, Recepcja witrażu w kościołach Franciszkanów-Reformatów. Konfrontacja tradycji i nowoczesności, w: Witraże – dziedzictwo cenne czy niechciane?, red. Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Kraków–Legnica 2017, s. 171–190.

Marta Ertman, Łódzkie witraże, Łódź 1990.

R. Fański, W fabryce witrażów artystycznych. Słówko o starej sztuce-przyszłości, „Życie i Sztuka” 1904, nr 41, s. 4–5 (dodatek do „Kraj”, nr 8(21), październik 1904).

Beata Fekecz-Tomaszewska, Architektoniczne rzemiosło artystyczne od XVI do XVIII wieku. Witraże i oszklenia, w: Agnieszka Gola, Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Architektoniczne rzemiosło artystyczne. Przewodnik po wystawie stałej w Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 56–63.

Beata Fekecz-Tomaszewska, Kilka uwag o witrażach współczesnych w zabytkowych wnętrzach sakralnych Wrocławia, w: Witraże w obiektach zabytkowych. Między konserwacją a sztuką współczesną, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków–Malbork 2009, s. 221–232.

Beata Fekecz-Tomaszewska, Narodziny witraża. Od starożytności do czasów karolińskich, „Świat szkła”, 2016, nr 9 (www.swiat-szkla.pl).

Beata Fekecz-Tomaszewska, Projekt i realizacja witraży w kościele pw. św. Macieja we Wrocławiu, w: Tradycja i współczesność. Sztuka witrażowa po 1945 roku, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2017, s. 151–158.

Beata Fekecz-Tomaszewska, Rozkwit i schyłek sztuki witrażowej – od średniowiecza do XVIII wieku, część I. Witraże w średniowieczu, „Świat szkła”, 2017, nr 9 (www.swiat-szkla.pl).

Beata Fekecz-Tomaszewska, Rozkwit i schyłek sztuki witrażowej – od średniowiecza do XVIII wieku, część II. Witraże w epoce nowożytnej, „Świat szkła”, 2017, nr 11 (www.swiat-szkla.pl).

Beata Fekecz-Tomaszewska, Rudolf Hardow (1878–1946). Niestrudzony miłośnik witraży, w: Nie tylko art déco. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2014, s. 259–266.

Beata Fekecz-Tomaszewska, Witraż fundacyjny oleśnickiego księcia, „Witraż”, 2002, nr 2–3, s. 36–39.

Beata Fekecz-Tomaszewska, Witraż gabinetowy z herbem Oleśnicy, w: Śląsk – perła w Koronie Czeskiej. Trzy okresy świetności w relacjach artystycznych Śląska i Czech, katalog wystawy, Národní Galerie w Pradze – Muzeum Miedzi w Legnicy 2006, red. Andrzej Niedzielenko, Vít Vlnas, Praha 2006, s. 280, poz. kat. II.5.28.

Beata Fekecz-Tomaszewska, Witraże nowożytne w zbiorach Muzeum Architektury we Wrocławiu, w: Witraże nowożytne w zbiorach polskich, katalog wystawy, Muzeum Architektury we Wrocławiu, grudzień 1976 – maj 1977, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Wrocław 1976–1977, s. 13–17.

Beata Fekecz-Tomaszewska, Witraże nowożytne w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w: Witraże nowożytne w zbiorach polskich, katalog wystawy, Muzeum Architektury we Wrocławiu, grudzień 1976 – maj 1977, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Wrocław 1976–1977, s. 17–24.

Beata Fekecz-Tomaszewska, Zmierzch witrażownictwa. Oszklenia w architekturze czasów nowożytnych, w: Witraż w architekturze – architektura na witrażu, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Krystyna Pawłowska, Kraków 2011, s. 21–28.

Beata Fekecz-Tomaszewska, Agnieszka Gola, Sprawozdanie z objazdu, w: Sztuka witrażowa w Polsce, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2002, s. 229–234.

Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Problemy z nazewnictwem technik witrażowych, w: Sztuka witrażowa w Polsce, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2002, s. 221–226.

Daria Fesenko, Barok po baroku. Reminiscencje barokowego malarstwa ściennego w XIX – wiecznych witrażach katedry lwowskiej, w: Witraże w obiektach zabytkowych. Między konserwacją a sztuką współczesną, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków–Malbork 2009, s. 125–130.

Grażyna Fijałkowska, XX-wieczne witraże w kościele i klasztorze Cystersów w Mogile. Komunikat, „Cistercium Mater Nostra. Tradycja – Historia – Kultura” 3, 2009, s. 63–67.

Grażyna Fijałkowska, Pracownia witrażowo-szklarska Tadeusza Stanisława Wilkosza, Kraków 2013.

Grazyna Fijałkowska, Projektował Stefan Witold Matejko, Kraków 2015.

Jerzy Frycz, Odrodzenie sztuki witrażowej w XIX i XX wieku, „Szkło i Ceramika” 25, 1974, nr 6, s. 177–184.

Jerzy Frycz, Oszklenia nowożytne, „Szkło i Ceramika” 23, 1972, nr 12, s. 374–379.

Jerzy Frycz, Witraże i oszklenia od XV do XVIII wieku, w: Polskie szkło do połowy XIX wieku, red. Zofia Kamieńska, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987, s. 17–176.

Jerzy Frycz, Edward Kwiatkowski, Średniowieczne witraże pomorskie, w: Polskie szkło do połowy XIX wieku, red. Zofia Kamieńska, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987, s. 167–172.

Jerzy Frycz, Edward Kwiatkowski, Średniowieczne witraże warsztatów toruńskich, w: „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznastwo i Konserwatorstwo”, „Nauki Humanistyczno-Społeczne” 4, 1977, z. 77, s. 89–118.

Elżbieta Gajewska, Witraże z kościoła Najświętszej Marii Panny w Legnicy w perspektywie rozwoju witraża dziewiętnastowiecznego, w: Szkice Legnickie, t. 15, Legnica 1994, s. 49–56.

Elżbieta Gajewska, Magda Ławicka, Witraże z kościoła NMP w Legnicy inspirowane legendą legnicką, w: Bitwa legnicka. Historia i tradycja, red. Wacław Korta, Wrocław–Warszawa 1994, s. 306–310.

Elżbieta Gajewska-Prorok, Katalog wytwórni i projektantów czynnych na Górnym Śląsku, w: Witraże na Śląsku. Materiały sesji Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki Chorzów 2001, red. Teresa Dudek-Bujarek, Katowice 2002, s. 155–175.

Elżbieta Gajewska-Prorok, Mistrzowie światła. Witraże i obrazy malowane pod szkłem, katalog wystawy, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2014.

Elżbieta Gajewska-Prorok, O dawnych i nowych metodach konserwacji witraży z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w: Witraże – dziedzictwo cenne czy niechciane?, red. Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Kraków–Legnica 2017, s. 107–126.

Elżbieta Gajewska-Prorok, Odrodzenie sztuki witrażowej na Śląsku w XIX i pierwszej połowie XX wieku, w: Dziedzictwo polskiej sztuki witrażowej, red. Krystyna Pawłowicz, Joanna Budyn-Kamkowska, Kraków 2001, s. 49–56.

Elżbieta Gajewska-Prorok, Śląskie witraże Richarda Süsmsmutha, w: Nie tylko art déco. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2014, s. 159–174.

Elżbieta Gajewska-Prorok, Witraż z „Wędrującym pielgrzymem”, „Witraż”, 2000, nr 1, s. 16–18.

Elżbieta Gajewska-Prorok, Witraże na Górnym Śląsku, 1850–1950. Zarys problematyki, Projektanci i pracownie, w: Witraże na Śląsku. Materiały sesji Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki Chorzów 2001, red. Teresa Dudek-Bujarek, Katowice 2002, s. 43–54.

Elżbieta Gajewska-Prorok, Witraże na Śląsku w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Projektanci i wytwórnie, „Roczniki Sztuki Śląskiej” 17, 1999, s. 93–110.

Elżbieta Gajewska-Prorok, Witraże z Grodźca. Część I: Translokacja, Część II: Transformacja. Reinterpretacja, „Opuscula Musealia” 22, 2014, s. 73–116.

Elżbieta Gajewska-Prorok, Sławomir Oleszczuk, Witraże na Śląsku. XIX i pierwsza połowa XIX wieku, Leipzig 2001.

Irena Galach, Lwowskie „Okno”, „Witraż”, 2000, nr 1, s. 38–39.

Agnieszka Gola, Architektoniczne rzemiosło artystyczne w średniowieczu. Witraże, w: Agnieszka Gola, Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Architektoniczne rzemiosło artystyczne. Przewodnik po wystawie stałej w Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 20–25.

Agnieszka Gola, Magda Ławicka, Dziewiętnastowieczne kolekcje witrażowe w pałacach i zamkach śląskich, w: Witraż w architekturze – architektura na witrażu, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Krystyna Pawłowska, Kraków 2011, s. 135–142.

Agnieszka Gola, Magda Ławicka, Kolekcja witraży z Grodźca na tle innych śląskich kolekcji witrażowych, „Szkice Legnickie”, t. 25, Legnica 2004, s. 187–206.

Agnieszka Gola, Magda Ławicka, Witraże i oszklenia w dawnym zespole Bernardynów we Wrocławiu, w: Witraże w obiektach zabytkowych. Między konserwacją a sztuką współczesną, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków–Malbork 2009, s. 133–142.

Jerzy Grajpel, Jak odkryłem średniowieczny witraż, „Witraż”, 2000, nr 1, s. 42–45.

Jerzy Grajpel, Średniowieczne witraże toruńskie – przygoda koserwatorska, w: Sztuka witrażowa w Polsce, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2002, s. 9–12.

Paweł Grankin, Imitacje witraży w kamienicach Lwowa z początku XX wieku, w: Sztuka witrażowa w Polsce, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2002, s. 173–178.

Paweł Grankin, Mozaiki firm witrażowych we Lwowie, w: Witraż w architekturze – architektura na witrażu, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Krystyna Pawłowska, Kraków 2011, s. 31–36.

Elżbieta Greiner-Wronowa, Elżbieta Gajewska-Prorok, Ewa Stodolak, Ocena stanu zachowania witraży z kolekcji śląskich, datowanych na XVII i XIX wiek, w: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących. Materiały V Konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, t. 2, red. Zbigniew Pędzich, Krzysztof Haberko, Zakopane 2005 (= Ceramika. Polski Biuletyn Ceramiczny 91), s. 835–842.

Elżbieta Greiner-Wronowa, Leszek Stoch, Szkła sensorowe w konserwacji witraży, w: Diedzictwo polskiej sztuki witrażowej, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2000, s. 98–111.

Ewa Grochowska, Krzysztof Stefański, Kaplica grobowa Kindlerów w Pabianicach i witraże Richarda Schleina, w: Witraże secesyjne. Tendencje i motywy, red. Tomasz Szybisty, Kraków–Legnica 2011, s. 179–189.

Aleksander Grygorowicz, Witraże w cerkwiach Białostocczyzny, w: Sztuka witrażowa w Polsce, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2002, s. 193–194.

Ewa Grzech, Polski Witraż Współczesny na przełomie dwóch wieków, „Witraż”, 2002, nr 2–3, s. 66–69.

Łukasz Grzejszczak, Witraże ze zbiorów Muzeum Miasta Łodzi. Ocalone dziedzictwo architektury łódzkiej [komunikat], w: Witraże secesyjne. Tendencje i motywy, red. Tomasz Szybisty, Kraków–Legnica 2011, s. 205–211.

Irena Grzesiuk-Olszewska, Andrzej K. Olszewski, Witraże w amerykańskich kościołach projektowanych przez Jerzego Szeptyckiego, w: Tradycja i współczesność. Sztuka witrażowa po 1945 roku, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2017, s. 223–230.

Jerzy Güttler, Witraże Stanisława Wyspiańskiego w kościele OO. Franciszkanów w Krakowie, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie” 12, 1932, z. 1, s. 155–159.

Michał Haake, Witraż jako element poetyki architektury na przykładzie kościoła Bogarodzicy Maryi w Poznaniu, w: Tradycja i współczesność. Sztuka witrażowa po 1945 roku, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2017, s. 161–168.

Joanna Hiżycka, Sprawozdanie z działalności Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie obejmowania ochroną prawną witraży (lata 2003–2013), w: Tradycja i współczesność. Sztuka witrażowa po 1945 roku, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2017, s. 275–289.

Andrzej Holeczko-Kiehl, Witraż w śląskiej przestrzeni architektonicznej XIX i XX wieku, w: Witraże na Śląsku. Materiały sesji Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki Chorzów 2001, red. Teresa Dudek-Bujarek, Katowice 2002, s. 91–96.

Dobrosława Horzela, Opus punctile and Stained Glass around 1400, „Umění” 62, 2017, nr 3, s. 226–243.

Dobrosława Horzela, Piętnastowieczny witrażowy cykl maryjny i jego miejsce w wystroju kościoła Dominikanów w Krakowie, in: Claritas et consonantia : funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza : księga poświęcona pamięci Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w dziesiątą rocznicę śmierci, red. Monika Jakubek-Raczkowska, Juliusz Raczkowski, Toruń 2017, p. 149–174.

Dobrosława Horzela, Voluntary Poverty and the Relation of Potential Text and Image in the Stained-Glass Cycle of St Alexis in Königsberg in der Neumark (present-day Chojna, Western Pomerania), „Artibus et Historiae” 75 (XXXVIII), 2017, s. 33–49.

Dobrosława Horzela, Z badań nad zaginionymi witrażami kościoła Mariackiego w Chojnie: idea dobro-wolnego ubóstwa w cyklu św. Aleksego, in: Imagines pictae. Studia nad gotyckim malarstwem w Polsce, red. Wojciech Walanus, Marek Walczak, Kraków 2016, s. 265–276.

Dobrosława Horzela, Günther Buchinger, Witraże z kościoła filialnego St. Lorenzen ob Katsch (Styria) : o pochodzeniu i losach zespołu średniowiecznych kwater witrażowych w Krakowie, Wrocławiu i Glasgow, „Folia Historiae Artium” 15, 2017, p. 5–24 (http://pau.krakow.pl/FHA/FHA_15_2017_s_5_24.pdf).

Aleksander Hrebeniuk, Witraże – mozaiki. Sztuka barwnych szkieł i kamyków. Technika witraży – Średniowieczne mariackie witraże – Wyspiański w witrażach – Sztuka mozaikowa – Mozaiki w kościele OO. Jezuitów w Krakowie, Kraków 1938.

Agnieszka Jankowska-Marzec, Witraże w twórczości Marty Bożyk, Tradycja i współczesność. Sztuka witrażowa po 1945 roku, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2017, s. 89–96.

Anna Jasińska, Ekspozycja trzech zespołów witrażowych w salach wystawowych Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Maius, „Witraż”, 2002, nr 2–3, s. 34–35.

Ewa Kalbarczyk-Klak, Kolor i blask. Witraże warsztatu Mayera na Ślasku Opolskim, Opole 2017.

Ewa Kalbarczyk-Klak, Wokół witraży w ratuszu opolskim. Przyczynek do historii witrażownictwa dwudziestolecia międzywojennego, w: Witraże secesyjne. Tendencje i motywy, red. Tomasz Szybisty, Kraków–Legnica 2011, s. 215–223.

Lech Kalinowski, Ars vitrea. Średniowieczna sztuka światła, koloru i symbolu, „Folia Historiae Artium” 2/3, 1996–1997, s. 7–13 [tłumaczenie na język angielski w: Lech Kalinowski, Helena Małkiewiczówna, Ars Vitrea…, s. 17–31].

Lech Kalinowski, Die ältesten Glasgemälde der Dominikanerkirche in Krakau, w: Bau- und Bildkunst im Spiegel internationaler Forschung. Festschrift zum 80. Geburtstag von Prof. Dr. Edgar Lehmann Präsident des CVMA Nationalkomitees in der DDR, Berlin 1989, s. 114–124 [przedruk w: Lech Kalinowski, Helena Małkiewiczówna, Ars Vitrea…, s. 127–138].

Lech Kalinowski, Ludwik Grodecki 1910–1982, „Biuletyn Historii Sztuki” 45, 1983, nr 2, s. 230–232 [tłumaczenie na język angielski w: Lech Kalinowski, Helena Małkiewiczówna, Ars Vitrea…, s. 219–225].

Lech Kalinowski, Malarstwo witrażowe, w: Malarstwo gotyckie w Polsce, t. 1, Synteza, red. Adam S. Labuda, Krystyna Secomska, Warszawa 2004 (= Dzieje Sztuki Polskiej, II, s), s. 185–214 [tłumaczenie na język angielski w: Lech Kalinowski, Helena Małkiewiczówna, Ars Vitrea…, s. 69–125].

Lech Kalinowski, Średniowieczne witraże na wschodnich ziemiach Polski, „Roczniki Humanistyczne” 42, 1994, z. 4, s. 21–39 [tłumaczenie na język angielski w: Lech Kalinowski, Helena Małkiewiczówna, Ars Vitrea…, s. 205–217].

Lech Kalinowski, Średniowieczne witraże w kościele Mariackim, „Rocznik Krakowski” 57, 1991, s. 19–35.

Lech Kalinowski, Un Épisode Giottesque de la Verrière de Chełmno (Kulm), „Folia Historiae Artium” 2–3, 1996–1997, s. 51–63 [przedruk w: Lech Kalinowski, Helena Małkiewiczówna, Ars Vitrea…, s. 167–172].

Lech Kalinowski, Virga Versatur. Remarques sur l’iconographie des vitraux romans d’Arnstein-sur-la-Lahn, „Revue de l’art” 62, 1983, s. 9–20 [przedruk w: Lech Kalinowski, Helena Małkiewiczówna, Ars Vitrea…, s. 33–51].

Lech Kalinowski, Helena Małkiewicz, Średniowieczne witraże Śląska, w: Między Wrocławiem a Krakowem. Sztuka Gotycka na Górnym Śląsku, red. Olga Nowak, Katowice 1995, s. 35–55.

Lech Kalinowski, Helena Małkiewiczówna, Ars Vitrea. Collected Writings on Mediaeval Stained Glass, red. Dobrosława Horzela, Joanna Utzig, Kraków 2016.

Lech Kalinowski, Helena Małkiewiczówna, Co wiemy o średniowiecznych witrażach śląskich?, w: Witraże na Śląsku. Materiały sesji Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki Chorzów 2001, red. Teresa Dudek-Bujarek, Katowice 2002, s. 13–40 [tłumaczenie na język angielski w: Lech Kalinowski, Helena Małkiewiczówna, Ars Vitrea…, s. 173–203].

Lech Kalinowski, Helena Małkiewiczówna, Die Kulmer Glasscheiben vom Ende des 14. Jahrhunderts als Beispiel für geometrische getupfte Muster in Überfangglas, w: Das 19. und 20. Friedrichsfelder Kolloquium. Vorträge zur Sicherung und Wiederherstellung historischer Glasmalerei. Schloß Berlin Friedrichsfelde 4. März 1996 und 10. März 1997, Berlin 1997, s. 64–71 [przedruk w: Lech Kalinowski, Helena Małkiewiczówna, Ars Vitrea…, s. 155–165].

Lech Kalinowski, Helena Małkiewiczówna, Eine Allerheiligenbildlitanei auf den Glasfenstern von Strassengel, „Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege“ 54, 2000, z. 2/3, s. 321–330 [przedruk w: Lech Kalinowski, Helena Małkiewiczówna, Ars Vitrea…, s. 53–67].

Lech Kalinowski, Helena Małkiewiczówna, Kwatera witrażowa z Ukrzyżowaniem z Miedźnej, ok. 1440–1450, w: Zbiory Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach, Katowice 1995, s. 130.

Lech Kalinowski, Helena Małkiewiczówna, Średniowieczne witraże kościoła Mariackiego w Krakowie, w: Lech Kalinowski, Helena Małkiewiczówna, Lesław Heine, Paweł Karaszkiewicz, Średniowieczne witraże kościoła Mariackiego w Krakowie, Kraków 1997 (= Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 7), s. 11–97.

Lech Kalinowski, Helena Małkiewiczówna, Trzynastowieczne Ukrzyżowanie na kwaterze witrażowej z kościoła dominikanów w Krakowie, w: Argumenta, articuli, questiones. Studia z historii sztuki średniowiecznej. Księga jubileuszowa dedykowana Marianowi Kutznerowi, Toruń 1999, s. 79–88 [tłumaczenie na język angielski w: Lech Kalinowski, Helena Małkiewiczówna, Ars Vitrea…, s. 139–153].

Lech Kalinowski, Helena Małkiewiczówna, Uwagi o średniowiecznych witrażach Pomorza Wschodniego. Na marginesie pracy Alicji Karłowskiej-Kamzowej, Witraże i Mozaiki, w: Jerzy Domasłowski, Alicja Karłowska-Kamzowa, Adam S. Labuda, Malarstwo gotyckie na Pomorzu Zachodnim, Warszawa–Poznań 1990, w: „Folia Historiae Artium” 28, 1992, s. 155–160.

Marta Kamińska, Edyta Bernady, Michał Płotek, Zofia Kaszowska, Małgorzata Walczak, The Throne of Grace – the History and Conservation Strategy for a Medieval Stained-Glass Panel from the Dominican Monastery in Kraków, Poland, w: Recent Advances in Glass and Ceramics Conservation 2016, red. Hannelore Roemich, Laurent Fair, Wrocław 2016, s. 43–51.

Marta Kamińska, Małgorzata Walczak, Maria Płotek, Elżbieta Gajewska-Prorok, Witraże z Grodźca – badania, konserwacja i restauracja trzech kwater witrażowych ze zbiorów muzeum Narodowego we Wrocławiu, „Szkło i Ceramika” VI, 2015, s. 14.

Tadeusz Karabowicz, Szkło barwne w XVIII i XIX-wiecznych cerkwiach dawnej Eparchii Chełmskiej oraz witraż „Zmartwychwstanie” w cerkwi św. Onufrego w Jabłecznej, w: Witraże – dziedzictwo cenne czy niechciane?, red. Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Kraków–Legnica 2017, s. 215–226.

Paweł Karaszkiewicz, Oszklenie zewnętrzne witraży – teoria i praktyka, w: Witraże – dziedzictwo cenne czy niechciane?, red. Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Kraków–Legnica 2017, s. 139–146.

Alicja Karłowska-Kamzowa, Witraże i mozaiki w: Jerzy Domasłowski, Adam S. Labuda, Alicja Karłowska-Kamzowa, Malarstwo gotyckie na Pomorzu Wschodnim, Warszawa–Poznań 1990, s. 59–64.

Barbara Klajmon, Witraże katowickich i bytomskich kamienic i budynków użyteczności publicznej w latach 18901939, w: Witraże na Śląsku. Materiały sesji Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki Chorzów 2001, red. Teresa Dudek-Bujarek, Katowice 2002, s. 97–106.

Ryszard Knapiński, Agatowe okna Sigmara Polke w wielkiej kolegiacie w Zurychu, w: Witraże – dziedzictwo cenne czy niechciane?, red. Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Kraków–Legnica 2017, s. 191–204.

Ryszard Knapiński, Typologie biblijne u podstaw średniowiecznych programów ikonograficznych, w: Witraże w obiektach zabytkowych. Między konserwacją a sztuką współczesną, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków–Malbork 2009, s. 15–42.

Janina Kochanowska, Ryszard Sienkiewicz, „Kruche dziedzictwo” – witraże z XV–XVIII w. na Pomorzu Zachodnim. Problemy badawcze i konserwatorskie, w: Witraże – dziedzictwo cenne czy niechciane?, red. Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Kraków–Legnica 2017, s. 13–28.

Irena Kontna, Ikonografia górnośląskich i zagłębiowskich witraży sakralnych w II ćwierci XX wieku, w: Sztuka witrażowa w Polsce, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2002, s. 154–170.

Irena Kontna, Ikonografia górnośląskich witraży sakralnych na początku XX wieku (na wybranych przykładach), w: Witraże na Śląsku. Materiały sesji Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki Chorzów 2001, red. Teresa Dudek-Bujarek, Katowice 2002. s. 121–134.

Irena Kontna, Lersch w Rudzie Śląskiej Wirku. Witraże w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Wawrzyńca i Antoniego w Rudzie Śląskiej Wirku, „Witraż”, 2000, nr 1, s. 5–15.

Irena Kontna, Św. Bartłomiej – Gliwice. Witraże w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja w Gliwicach, „Witraż”, 2001, nr 2, s. 5–13.

Irena Kontna, Witraż na plebanii. Witraże w budynkach probostw uprzemysłowionej części Górnego Śląska i Zagłębia, „Witraż”, 2002, nr 2–3, s. 24–33.

Irena Kontna, Witraże heraldyczne w pałacu myśliwskim w Promnicach, w: Witraże na Śląsku. Materiały sesji Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki Chorzów 2001, red. Teresa Dudek-Bujarek, Katowice 2002, s.111–120.

Irena Kontna, Witraże mysłowickie, Mysłowice 2002.

Irena Kontny, Po obu stronach śląskiej granicy. Pracownie witrażowe i projektanci działający w okresie międzywojennym na Górnym Śląsku, w: „Nie tylko art déco. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2014, s. 129–149.

Irena Kontny, Twórczość Zofii Baudouin de Courtenay w Częstochowie i Dąbrowie Górniczej, w: Tradycja i współczesność. Sztuka witrażowa po 1945 roku, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków– Legnica 2017, s. 99–116.

Irena Kontny, Nowe techniki witrażu we wnętrzu sakralnym na przykładzie kościołów śląskich: Świętej Rodziny w Piekarach Śląskich i Bożego Ciała w Jankowicach Rybnickich, w: Witraż w architekturze – architektura na witrażu, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Krystyna Pawłowska, Kraków 2011, s. 79–84.

Irena Kontny, Witraż w górnośląskim pejzażu sakralnym. Sztuka witrażowa w zabytkowych kościołach górnośląskich na wybranych przykładach, w: Witraże w obiektach zabytkowych. Między konserwacją a sztuką współczesną, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków-Malbork 2009, s. 111–123.

Irena Kontny, Witraże rudzkie z pracowni Carla Lerscha i Carla Buscha, w: Sztuka sakralna Rudy Śląskiej, red. Barbara Szczypka-Gwiazda, Michał Lubina, Katowice 2005, s. 99–112.

Irena Kontny, „Wszelakich budowli ozdoba”. Secesyjny witraż w województwie śląskim na wybranych przykładach, w: Witraże secesyjne. Tendencje i motywy, red. Tomasz Szybisty, Kraków–Legnica 2011, s. 145–165.

W. Korotyński, Obrazy na szkle przeznaczone do kościoła św. Jana w Wilnie, „Tygodnik Ilustrowany”, 1863, nr 175, s. 45.

Ewa Kownacka, O witrażach rybackiego kościoła w Jastarni słów kilka, „Witraż”, 2002, nr 2–3, s. 17–23.

Janusz Królikowski, Symbolika okna i jej wpływ na rozwój witrażu, w: Nie tylko art déco. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2014, s. 11–18.

Justyna Kruk, Marek Gosztyła, Witraże w powiecie jarosławskim, Jarosław 2009.

Tadeusz Kruszyński, Dzieje odnowienia średniowiecznych witraży w kościele N.P. M. w Krakowie, „Czas”, 1933, nr 50, nr 51 („Czas” nie ma numerów stron).

Tadeusz Kruszyński, Pierwsze prace witrażowe Stanisława Wyspiańskiego i Józefa Mehoffera w kościele Mariackim w Krakowie, „Prace Komisji Historii Sztuki” 9, 1948, s. 262–267.

Tadeusz Kruszyński, Pierwsze prace witrażowe Stanisława Wyspiańskiego i Józefa Mehoffera w kościele Mariackim w Krakowie, „Dziennik Polski” 3, 1947, nr 351, dodatek „Dziennik Literacki”, s. 9.

Tadeusz Kruszyński, Polichromie kościelne Zygmunta Milli’ego, „Rzeczy Piękne” 9, 1930, nr 4–6, s. 79–84.

Tadeusz Kruszyński, Szkicownik Józefa Mehoffera i jego pierwsze witrażyki w kościele Mariackim w Krakowie, „Prace Komisji Historii Sztuki” 9, s. 269–272.

Tadeusz Kruszyński, Witraż J. Mehoffera i S. Wyspiańskiego w fasadzie zachodniej kościoła Mariackiego w Krakowie, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności” 50, 1949, s. 475.

Zofia Krzymuska-Fafius, Witraże nowożytne w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie, w: Witraże nowożytne w zbiorach polskich, katalog wystawy, Muzeum Architektury we Wrocławiu, grudzień 1976 – maj 1977, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Wrocław 1976–1977, s. 27–29.

Brigitte Kurmann-Schwarz, Die Glasmalerei der Kathedrale St. Nikolaus in Freiburg, Freiburg 2012.

Zofia Kurzawa, Witraże poznańskich kościołów, w: Sztuka witrażowa w Polsce, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2002, s. 15–21.

Krzysztof Kwaśniewicz, Witraże Adama Bunscha z terenów Górnego Śląska. Stan zachowania, „Annales Silesiae” 28, 1998, s. 67–75.

Krzysztof Kwaśniewicz, Witraże z protestanckiego Kościoła Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach, w: Sztuka i pedagogika, t. 2, red. Jan Samek, Kraków 1999, s. 166–170.

Edward Kwiatkowski, Technika witraży średniowiecznych, w: Polskie szkło do połowy XIX wieku, red. Zofia Kamieńska, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987, s. 157–160.

Edward Kwiatkowski, Witraże gotyckie Torunia i Chełmna w zbiorach muzeum w Toruniu, „Rocznik Muzeum w Toruniu” 1, 1963, z. 3, s. 98–133.

Andrzej Laskowski, Antoni Tuch – przyczynek do biografii, „Rocznik Krakowski” 79, 2012, s. 73–95.

Andrzej Laskowski, Działalność Krakowskiego Zakładu Witrażów Wł. Ekielskiego i A. Tucha, w: Dziedzictwo polskiej sztuki witrażowej, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2000, s. 133–148.

Andrzej Laskowski, Kraków i Galicja schyłku XIX wieku oczami wiedeńskiego witrażownika Aloisa Löwa, „Studia Historyczne” 55, 2012, z. 1(217), s. 3–26.

Andrzej Laskowski, „…Ku estetycznej stronie zawodu…” Rola architektów w odrodzeniu sztuki witrażowej w Galicji na przełomie XIX i XX wieku, „Rocznik Krakowski” 73, 2007, s. 117–145.

Andrzej Laskowski, Między rzemiosłem a sztuką. Saga rodu Ungerów, w: Sztuka witrażowa w Polsce, w: Dziedzictwo polskiej sztuki witrażowej, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2000, s. 116–132.

Andrzej Laskowski, Nie tylko Żeleński. Witraże kościołów diecezji tarnowskiej w okresie międzywojennym, w: Nie tylko art déco. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2014, s. 21–33.

Andrzej Laskowski, Stan badań nad witrażami województwa podkarpackiego, w: „Żeby wiedzieć”. Studia dedykowane Helenie Małkiewiczównie, red. Wojciech Walanus, Marek Walczak, Joanna Wolańska, Kraków 2008, s. 373–385.

Andrzej Laskowski, The stained glass revival in Galicia in the second half of the nineteenth century, „The Journal of Stained Glass” 25, 2001, s. 10–26.

Andrzej Laskowski, Translokacje witraży, ich przyczyny i konsekwencje na przykładzie witraży sakralnych diecezji tarnowskiej, w: Witraże – dziedzictwo cenne czy niechciane?, red. Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Kraków–Legnica 2017, s. 79–94.

Andrzej Laskowski, Über die Arbeiten der Wiener Glasmalereiwerkstatt Carl Geyling’s Erben in Galizien, „Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien” 2, 2009, s. 129–142.

Andrzej Laskowski, „Umiłowałem piękno domu Twego, Panie”. Historia barwnym szkłem pisana. Rola duchowieństwa w propagowaniu sztuki witrażowej na terenie diecezji tarnowskiej od schyłku XIX wieku do współczesności, w: Dzieje diecezji tarnowskiej, t. 4: Ludzie Kościoła, red. Anna Gąsior, ks. Andrzej Królikowski, s. 407–589.

Andrzej Laskowski, Wiedeńskie inspiracje galicyjskiej sztuki witrażowej, w: Witraże secesyjne. Tendencje i motywy, red. Tomasz Szybisty, Kraków–Legnica 2011, s. 38–61.

Andrzej Laskowski, Wielkie zalety małego krążka. Gomółki a „nurt konserwatorski w sztuce witrażowej XX wieku na przykładzie witraży w kościołach diecezji tarnowskiej, w: Tradycja i współczesność. Sztuka witrażowa po 1945 roku, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2017, s. 27–42.

Andrzej Laskowski, Witraże diecezji tarnowskiej, „Biuletyn Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”, nr 38, grudzień 2013, s. 3–8 i III s. okładki.

Andrzej Laskowski, Witraże jako przedmiot zainteresowania krakowskiego urzędu konserwatorskiego w okresie międzywojennym, „Teki Konserwatorskie” 16, 2009, s. 105–122.

Andrzej Laskowski, Witraże w galicyjskich katedrach a proces odrodzenia sztuki witrażowej w Galicji na przełomie XIX i XX wieku, w: Witraże w obiektach zabytkowych. Między konserwacją a sztuką współczesną, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków–Malbork 2009, s. 81–94.

Andrzej Laskowski, Witraże w kościołach diecezji rzeszowskiej w świetle ankiety przeprowadzonej w 1999 roku, „Rzeszowska Teka Konserwatorska” 2, 2000, s. 371–386.

Andrzej Laskowski, Witrażowa mekka. Międzywojenny Kraków jako centrum polskiej sztuki witrażowej, w: Międzywojenny Kraków. Architektura, kultura, nauka, red. Katarzyna Daraż-Duda, Jarosław Klaś, Kraków 2013, s. 143–157.

Andrzej Laskowski, Zespół witraży w kościele parafialnym w Mszance koło Gorlic. Przyczynek do dziejów witrażownictwa krakowskiego 2. ćwierci XX wieku, „Analecta Cracoviensia”, t. XLV, 2013, s. 273–303.

Danuta i Tomasz Lesiów, Współczesne witraże w kościołach wrocławskich – artyści i ich realizacje, „Witraż”, 2002, nr 2–3, s. 54–64.

Ewa Letkiewicz, Ikonografia witraży nowożytnych malowanych emaliami, w: Dziedzictwo polskiej sztuki witrażowej, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2000, s. 22–31.

Ewa Letkiewicz, Polskie witraże nowożytne malowane emaliami, Lublin 1995.

Aleksandra Licimińska, Niech zajaśnieją królewskie rapsody. Propozycja realizacji witraży wawelskich Stanisława Wyspiańskiego we wrocławskim kościele pofranciszkanskim św. św. Jakuba i Wincentego, w: Witraż w architekturze – architektura na witrażu, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Krystyna Pawłowska, Kraków 2011, s. 66–69.

Iwona Liżewska, Typologie biblijne u podstaw średniowiecznych programów ikonograficznych, w: Witraże w obiektach zabytkowych. Między konserwacją a sztuką współczesną, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków–Malbork 2009, s. 15–42.

Iwona Liżewska, Wybrane realizacje witrażowe na Warmii i Mazurach w 2. połowie XIX i na początku XX wieku, w: Witraże w obiektach zabytkowych. Między konserwacją a sztuką współczesną, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków–Malbork 2009, s. 45–52.

Magda Ławicka, Adolf Seiler – szklarz i witrażownik. Co wiemy dziś o Adolfie Seilerze – założycielu największej śląskiej firmy witrażowej, „Witraż”, 2002, nr 2–3, s. 40–45.

Magda Ławicka, Dziewiętnastowieczne witraże z kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu, w: Z dziejów wielkomiejskiej fary. Wrocławski kościół św. Elzbiety w świetle historii i zabytków sztuki, red. Mieczysław Zlat, Wrocław 1996, s. 279–287.

Magda Ławicka, Instytut witrażowy Adolpha Seilera we Wrocławiu (1846–1945), w: Dziedzictwo polskiej sztuki witrażowej, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2000, s. 163–173.

Magda Ławicka, Motywy roślinne w witrażownictwie, w: Leksykon zieleni Wrocławia, Wrocław 2013, s. 776–777, il. 782.

Magda Ławicka, Nieznany witraż braci Helmle z Fryburga, „Witraż”, 2000, nr 1, s. 19–21.

Magda Ławicka, Papierowe pamiątki z wrocławskiego Dnia Szklarza w 1909 r., w: Nie tylko o pocztówkach. Szkice dedykowane Profesorowi Pawłowi Banasiowi, red. Stefan Bednarek, Jacek Jackowski, Warszawa– Wrocław 2011, s. 71–74.

Magda Ławicka, Rzemiosło i przemysł artystyczny od XIX do początku XX wieku. Witraże, w: Agnieszka Gola, Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Architektoniczne rzemiosło artystyczne. Przewodnik po wystawie stałej w Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 124–140.

Magda Ławicka, Zapomniana pracownia. Wrocławski Instytut Witrażowy Adolpha Seilera (1846–1945), Wrocław 2002.

Olga Łysenko, Witraż jako detal architektoniczny w dekoracji traktu wejściowego w kamienicach Lwowa (2. połowa XIX i początek XX wieku), w: Witraż w architekturze – architektura na witrażu, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Krystyna Pawłowska, Kraków 2011, s. 71–76.

Olga Łysenko, Witraże w kamienicach Lwowa, w: Witraże w obiektach zabytkowych. Między konserwacją a sztuką współczesną, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków–Malbork 2009, s. 191–195.

Anna Machaczka-Świadek, Witraż we wnętrzu modernistycznym na przykładzie krakowskich kościołów w stylu awangardy modernistycznej, w: Witraże w obiektach zabytkowych. Między konserwacją a sztuką współczesną, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków–Malbork 2009, s. 169–180.

Hilary Majkowski, O starych witrażach, witrażownictwie i twórczości Jana Piaseckiego, „Rzeczy Piękne” 9, nr 4–6, 1930, s. 86–90.

Hilary Majkowski, Witraże i witrażownictwo, „Gazeta Malarska” 1930, nr 10, s. 1–4.

Ks. Leszek Makówka, Hanna Szczypińska na Górnym Śląsku. Cykl witraży w kościele w Katowicach-Podlesiu, w: Tradycja i współczesność. Sztuka witrażowa po 1945 roku, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2017, s. 119–123.

Ks. Leszek Makówka, Najnowsze realizacje witrażowe w kościołach rudy Śląskiej, w: Sztuka sakralna Rudy Śląskiej, red. Barbara Szczypka-Gwiazda, Michał Lubina, Katowice 2005, s. 123–135.

Ks. Leszek Makówka, Zespół witraży i mozaiki w kościele pw. św. Antoniego z Padwy w Syrynii jako przykład działalności pracowni Franza Borgiasa Mayera z Monachium w okresie międzywojennym, w: Nie tylko art déco. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2014, s. 145–156.

Jan Maliszewski, O oknach różnobarwnych w kościele Panny Maryi w Krakowie, „Powszechny Pamiętnik Nauk i Umiejętności”, t. 1, Kraków 1835, s. 310–316.

Helena Małkiewicz, Les Vitraux du cycle des Miracles du Christ à l’église de Notre-Dame à Cracovie, „Folia Historiae Artium. Seria nowa” 2/3, 1996–1997, s. 15–50.

Helena Małkiewiczówna, Stan badań nad średniowiecznym malarstwem witrażowym, w: Dziedzictwo polskiej sztuki witrażowej, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2000, s. 8–19.

Helena Małkiewiczówna, Witraże, w: Wawel 1000–2000. Wystawa Jubileuszowa Skarby Archidiecezji Krakowskiej, katalog wystawy, Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie, maj – wrzesień 2000, red. ks. Józef Andrzej Nowobilski, t. 2, Kraków 2000, s. 89–93.

Ks. Wolfgang M. Messler, Witraże z kościoła Najświętszej Marii Panny w Legnicy, w: Szkice Legnickie, t. 15, Legnica 1994, s. 57–62.

Danuta Michalec, Małgorzata Łada-Maciągowa (18811969) – nieznana projektantka witraży, w: Nie tylko art déco. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2014, s. 223–230.

Grzegorz Mitkiewicz, Projektowanie witraża a wymagania techniki, w: Witraż w architekturze – architektura na witrażu, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Krystyna Pawłowska, Kraków 2011, s. 101–109.

Stanisław Moliński, W 100-lecie istnienia Zakładu Witrażów S.G. Żeleński, „Witraż”, 2002, nr 2–3, s. 70–73.

Jarosław Mulczyński, Witrażarstwo w szkole zdobniczej w Poznaniu do roku 1939, w: Sztuka witrażowa w Polsce, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2002, s. 135–144.

Janina Myślińska, Witraże nowożytne w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu, w: Witraże nowożytne w zbiorach polskich, katalog wystawy, Muzeum Architektury we Wrocławiu, grudzień 1976 – maj 1977, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Wrocław 1976, s. 29–30.

Marta Nikiel, Konserwacja witraży i nowe realizacje w obiektach zabytkowych na obszarze działalności rzeszowskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Nie tylko sukcesy, w: Witraże – dziedzictwo cenne czy niechciane?, red. Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Kraków–Legnica 2017, s. 65–78.

Marta Nikiel, Sacrum w kwiatach, w: Witraże secesyjne. Tendencje i motywy, red. Tomasz Szybisty, Kraków–Legnica 2011, s. 123–130.

Marta Nikiel, Witraże w Sanktuarium Matki Boskiej Przeczyckiej. Ciągłość tradycji i wpływ mecenatu, w: Tradycja i współczesność. Sztuka witrażowa po 1945 roku, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2017, s. 57–64.

Monika Nowak, Wędrujący witraż Mieczysława Jurgielewicza – sukces w Krakowie, Nowym Jorku i Chicago, w: Nie tylko art déco. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2014, s. 113–125.

Natalia Oleszczuk, Stylistyka art déco w witrażach Jana Piaseckiego (1905–1973), w: Witraże secesyjne. Tendencje i motywy, red. Tomasz Szybisty, Kraków–Legnica 2011, s. 227232.

Natalia Oleszczuk, Witraże art déco na terenie obecnych Czech, w: Nie tylko art déco. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2014, s. 177–184.

Natalia Oleszczuk, Sławomir Oleszczuk, Omówienie wzorcowych konserwacji w Świdnicy – Kościół Pokoju, Włocławku – katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Jaworze – Kościół Pokoju, Wałbrzychu – kościół pw. Aniołów Stróżów i Ścinawce Dolnej – kościół pw. Św. Jakuba Apostoła, w: Witraże – dziedzictwo cenne czy niechciane?, red. Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Kraków–Legnica 2017, s. 127–138.

Natalia Oleszczuk, Sławomir Oleszczuk, Witraże katedry wrocławskiej, w: Tradycja i współczesność. Sztuka witrażowa po 1945 roku, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2017, s. 135–148.

Sławomir Oleszczuk, Oszklenia ochronne zabytkowych witraży – na przykładzie witraży z kaplicy św. Anny na Zamku Wysokim w Malborku oraz kościoła św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu, w: Witraże na Śląsku. Materiały sesji Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki Chorzów 2001, red. Teresa Dudek-Bujarek, Katowice 2002, s. 143150.

Sławomir Oleszczuk, Wybrane zagadnienia z konserwacji witraży, w: Dziedzictwo polskiej sztuki witrażowej, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2000, s. 9295.

Adam Organisty, Projekty witraży autorstwa śląskiego artysty Josepha Langera (1865–1918), w: Sztuka witrażowa w Polsce, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2002, s. 107114.

Adam Organisty, Szkice witraży w projektach dekoracji malarskich do wnętrz sakralnych i świeckich autorstwa śląskiego artysty Josepha Langera (1865–1918), w: Witraże na Śląsku. Materiały sesji Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki Chorzów 2001, red. Teresa Dudek-Bujarek, Katowice 2002, s. 7582.

Jan Pawlicki, Ekspozycja monumentalnych dzieł witrażowych w przestrzeni muzealnej na przykładzie witraży Adama Stalony-Dobrzańskiego, w: Witraże – dziedzictwo cenne czy niechciane?, red. Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Kraków–Legnica 2017, s. 243–252.

Krystyna Pawłowska, Stan badań nad sztuką witrażową w Polsce, w: Witraże na Śląsku. Materiały sesji Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki Chorzów 2001, red. Teresa Dudek-Bujarek, Katowice 2002, s. 712.

Krystyna Pawłowska, Witraż jako detal architektoniczny – zastosowania tradycyjne i współczesne, w: Witraż w architekturze – architektura na witrażu, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Krystyna Pawłowska, Kraków 2011, s. 9–18.

Krystyna Pawłowska, Witraże krakowskie w kamienicach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej z przełomu wieków XIX i XX, Kraków–Legnica 2018.

Krystyna Pawłowska, Witraże Niewiadomskiego w Koninie, „Witraż”, 2001, nr 2, s. 3538.

Krystyna Pawłowska, Witraże w kamienicach krakowskich z przełomu wieków XIX i XX, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury” 15, 1981, s. 5968.

Krystyna Pawłowska, Witraże w kamienicach krakowskich z przełomu wieków XIX i XX, Kraków 1994.

Krystyna Pawłowska, Wprowadzenie, w: Dziedzictwo polskiej sztuki witrażowej, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2000, s. 57.

Krystyna Pawłowska, Dziedzictwo sztuki witrażowej w Polsce. Stan badań, stan zabytków, konserwacja, nowe witraże w zabytkowych budowlach, „Ochrona Zabytków”, 2005, nr 1, s. 4154.

Joanna Piotrowska, Tradycje ikonograficzne w zespole witraży w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku, w: Tradycja i współczesność. Sztuka witrażowa po 1945 roku, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2017, s. 201208.

Rafał Plebański, Józef Oźmin – projekty i realizacje witrażowe w Wielkopolsce po II wojnie światowej, w: Tradycja i współczesność. Sztuka witrażowa po 1945 roku, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2017, s. 185198.

Rafał Plebański, Postulat utworzenia katalogu witraży wielkopolskich, „Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski” 2, 2003, s. 164177.

Rafał Plebański, Wielkopolskie Chartres – realizacja zespołu witraży w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Wielichowie w latach 1937–38, w: Nie tylko art déco. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2014, s. 187194.

Agata Pleciak, Spadkobierca wielkich mistrzów witrażu, w: Zdzisław Gedliczka 1888–1957, red. Adam Gedliczka, Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska, Agata Pleciak, Stanisław Rodziński, Adam Wsiołkowski, Kraków 2012, s. 3339.

Agata Pleciak, Witraże Zdzisława Gedliczki (1888–1957) – wybrane przykłady, w: Nie tylko art déco. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2014, s. 6376.

Polskie szkło do połowy 19 wieku, red. Zofia Kamieńska, WrocławWarszawaKrakówGdańsk 1974.

Barbara Pospieszna, Witrażysta Albert Höcker w świetle dokumentów Zarządu Odbudowy Zamku w Malborku, „Rocznik Elbląski” 18, 2002, s. 183–192.

Henryk Pyka, Witraż „Ukrzyżowany na skrzydłach serafina” Stanisława Wyspiańskiego w kaplicy Kurii Metropolitalnej w Katowicach, w: Witraże na Śląsku. Materiały sesji Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki Chorzów 2001, red. Teresa Dudek-Bujarek, Katowice 2002, s. 6774.

Anna Radłowska-Tabor, Co Bunschowi w duszy grało…, czyli rzecz o witrażach w kościele Mariackim w Katowicach, w: Witraże secesyjne. Tendencje i motywy, red. Tomasz Szybisty, Kraków–Legnica 2011, s. 169175.

Anna Radłowska-Tabor, Język symboli w sztuce witrażowej na podstawie wybranych przykładów sztuki sakralnej w Polsce, w: Sztuka witrażowa w Polsce, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2002, s. 209218.

Anna Radłowska-Tabor, Matka Boska i Wszyscy Święci... Powojenne witraże Adama Bunscha, w: Tradycja i współczesność. Sztuka witrażowa po 1945 roku, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2017, s. 127132.

Małgorzata Reinhard-Chlanda, Byty abstrakcyjne w witrażach Stanisława Fijałkowskiego, w: Tradycja i współczesność. Sztuka witrażowa po 1945 roku, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, KrakówLegnica 2017, s. 7984.

Małgorzata Reinhard-Chlanda, Mistyczny alfabet sztuki dekoracyjnej Pereca Willenberga, w: Nie tylko art déco”. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, KrakówLegnica 2014, s. 7989.

Małgorzata Reinhard-Chlanda, Ołtarz witrażowy w Bieczu, „Witraż”, 2002, nr 2, s. 40–44.

Małgorzata Reinhard-Chlanda, Przestrzenie sakralne Adama Brinckena, w: Tajemnica i forma. Adam Brincken – malarstwo abstrakcyjne w przestrzeniach sakralnych, red. Adam Organisty, Kraków 2015, s. 40–47.

Małgorzata Reinhard-Chlanda, Rola witraży w architekturze synagog postępowych na przykładzie Templum w Krakowie, „Rocznik Krakowski” 72, 2006, s. 141152.

Małgorzata Reinhard-Chlanda, Rola witraży w architekturze synagog postępowych na przykładzie Templum w Krakowie, w: Witraż w architekturze – architektura na witrażu, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Krystyna Pawłowska, Kraków 2011, s. 111–122.

Małgorzata Reinhard-Chlanda, Stained-glass windows in progressive synagogues; The case of the Temple synagogue in Cracow, w: Jewish artists and Central-Eastern Europe. Art centers, identity, heritage from the 19th century to the Second World War. The First Congress of Jewish Art in Poland, red. Jerzy Malinowski, Renata Piątkowska, Tamara Sztyma-Knasiecka, Warszawa 2010, s. 111–119.

Małgorzata Reinhard-Chlanda, Witraż w kaplicy Bramy Floriańskiej, „Rocznik Krakowski” 74, 2008, s. 191201.

Małgorzata Reinhard-Chlanda, Witraż w kaplicy Bramy Floriańskiej, w: Witraże w obiektach zabytkowych. Między konserwacją a sztuką współczesną, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków–Malbork 2009, s. 157166.

Małgorzata Reinhard-Chlanda, Witraże kalwarii kaszubskiej w Wielu, „Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii polskiej sztuki sakralnej” VI, 2013, s. 173–185.

Małgorzata Reinhard-Chlanda, Witraże kościołów Kleparza. Z prac nad Katalogiem Zabytków, w: Dziedzictwo polskiej sztuki witrażowej, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2000, s. 125130.

Małgorzata Reinhard-Chlanda, Witraże w kościele farnym w Jaśle – tradycja i nowoczesność, w: „Na świadectwo ducha religijnego...”. Z dziejów powstania, odbudowy i konserwacji kościoła farnego w Jaśle. Materiały z sesji, Jasło 20 września 2002, red. Andrzej Laskowski, Jasło 2004, s. 275–289.

Małgorzata Reinhard-Chlanda, Witraże w krakowskich hotelach, w: Sztuka witrażowa w Polsce, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2002, s. 6776.

Małgorzata Reinhard-Chlanda, Witraże w sanatorium dra Dłuskiego w Zakopanem, w: Witraże secesyjne. Tendencje i motywy, red. Tomasz Szybisty, KrakówLegnica 2011, s. 6373.

Małgorzata Reinhard-Chlanda, Wyspiański a sztuka witrażowa – w kręgu Towarzystwa „Polska Sztuka Stosowana”, w: Stanisław Wyspiański. W labiryncie świata, myśli i sztuki, red. Anna Czabanowska-Wróbel, Kraków 2009, s. 453360.

Agnieszka Rek, Współczesne techniki witrażowe w obiektach architektury sakralnej. Spotkanie tradycji ze współczesnością, w: Witraż w architekturze – architektura na witrażu, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Krystyna Pawłowska, Kraków 2011, s. 163–168.

Agnieszka Rek-Lipczyńska, Okna na współczesność. Witraże w zabytkowych obiektach sakralnych, w: Witraże w obiektach zabytkowych. Między konserwacją a sztuką współczesną, red. Joanna Budyn-Kamykowska, KrakówMalbork 2009, s. 235238.

Marta Romanowska, Katedra i zamek królewski na Wawelu, w: Stanisław Wyspiański. Opus Magnum, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, 26 V 2000 – 6 VIII 2000, red. Barbara Piotrkowska, Kraków 2000, s. 147175.

Marta Romanowska, Katedra Lwowska, w: Stanisław Wyspiański. Opus Magnum, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, 26 V 2000 – 6 VIII 2000, red. Barbara Piotrkowska, Kraków 2000, s.7984.

Marta Romanowska, Kościół Dominikanów, w: Stanisław Wyspiański. Opus Magnum, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, 26 V 2000 – 6 VIII 2000, red. Barbara Piotrkowska, Kraków 2000, s. 8593.

Marta Romanowska, Kościół Franciszkanów w Krakowie, w: Stanisław Wyspiański. Opus Magnum, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, 26 V 2000 – 6 VIII 2000, red. Barbara Piotrkowska, Kraków 2000, s.94134.

Marta Romanowska, Kościół Mariacki w Krakowie, w: Stanisław Wyspiański. Opus Magnum, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, 26 V 2000 – 6 VIII 2000, red. Barbara Piotrkowska, Kraków 2000, s. 5378.

Marta Romanowska, Rozważania nad odczytaniem projektu witraża przy szafie z Bogiem Ojcem”, w: Mowa i moc obrazów, prace dedykowane Profesor Marii Poprzęckiej, Warszawa 2005, s. 106109.

Piotr Rosiński, O witrażu w Mauzoleum Adama Żeromskiego w Nałęczowie, w: Witraże – dziedzictwo cenne czy niechciane?, red. Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Kraków–Legnica 2017, s. 205–214.

Grażyna Ryba, Apokalipsa Jerzego Skapskiego. Narodziny witraża i jego znaczenie w kontekście wnętrza współczesnej świątyni, w: Tradycja i współczesność. Sztuka witrażowa po 1945 roku, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, KrakówLegnica 2017, s. 6775.

Grażyna Ryba, Ciągłość tradycji. Realizacja teorii malarstwa monumentalnego Zofii Baudouin de Courtenay w projektach witraży Barbary Pawłowskiej, w: Nie tylko art déco. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, KrakówLegnica 2014, s. 233244.

Grażyna Ryba, In statu nascendi visum. Z prac twórców współczesnego witrażu krakowskiego, w: Nie tylko art déco. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, KrakówLegnica 2014, s. 279.

Grażyna Ryba, Święci z kościoła w Krasnem koło Rzeszowa. Przyczynek do badań nad twórczością Stefana Matejki, „Analecta Cracoviensia” 46, 2014, s. 223–227.

Krystyna Rypniewska, Witraże przedwojennego Sławna, w: Historia i Kultura Ziemi Sławieńskiej, red. Włodzimierz Rączkowski, Jan Sroka, t. 12: Miasto Sławno, Sławno 2017, s. 113–127.

Jan Samek, Krakowskie witraże secesyjne, „Spotkania z zabytkami”, 1986, nr 1(23), s. 21–24.

Aleksandra Satkiewicz-Parczewska, Emocjonalne oddziaływanie barwnego światła w sztuce witrażowej, w: Dziedzictwo polskiej sztuki witrażowej, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2000, s. 210–220.

Andrzej Sciepuro, Twórczość witrażowa Władysława Kozioła, w: Witraże w obiektach zabytkowych. Między konserwacją a sztuką współczesną, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków–Malbork 2009, s. 251–252.

Jan Wiktor Sienkiewicz, Ryszard Demel – polski witrażysta w Padwie, w: Tradycja i współczesność. Sztuka witrażowa po 1945 roku, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, KrakówLegnica 2017, s. 211220.

Marta Sienkiewicz, Projektowanie witraży do wnętrz historycznych – zamek Baunach, w: Tradycja i współczesność. Sztuka witrażowa po 1945 roku, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, KrakówLegnica 2017, s. 261271.

Barbara Skoczylas-Stadnik, Wielki fundator. Witraż w sali rajców jaworskiego ratusza, „Witraż”, 2000, nr 1, s. 22–27.

Barbara Skoczylas-Stadnik, Witraż Wschodni w sali rajców jaworskiego ratusza, „Witraż”, 2001, nr 2, s. 24–27.

Barbara Skoczylas-Stadnik, Witraże z pracowni Franza Mayera w kościele parafialnym w Mściwojowie na Dolnym Śląsku, w: Sztuka witrażowa w Polsce, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2002, s. 181–190.

Jurij Smirnow, Lwowskie witraże secesyjne, w: Witraże secesyjne. Tendencje i motywy, red. Tomasz Szybisty, Kraków–Legnica 2011, s. 89–101.

Jurij Smirnow, Stare witraże lwowskie, „Kurier Galicyjski”, 2008, nr 5 (57), s. 8–9.

Jurij Smirnow, Upadek i odrodzenie witrażownictwa lwowskiego po II wojnie światowej, w: Tradycja i współczesność. Sztuka witrażowa po 1945 roku, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, KrakówLegnica 2017, s. 233–246.

Jurij Smirnow, Witraże Jana Henryka Rosena (do 1939 roku), w: Witraż w architekturze – architektura na witrażu, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Krystyna Pawłowska, Kraków 2011, s. 145–154.

Jurij Smirnow, Witraże Kazimierza Sichulskiego. Lwów – Stare Sioło – Tarnopol, w: Witraże w obiektach zabytkowych. Między konserwacją a sztuką współczesną, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków–Malbork 2009, s. 197–208.

Jurij Smirnow, Witraże w Katedrze we Lwowie, „Witraż”, 2001, nr 2–3, s. 5–16.

Jurij Smirnow, Wschodniogalicyjskie witraże dwudziestolecia międzywojennego, w: Nie tylko art déco”. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, KrakówLegnica 2014, s. 93104.

Jurij Smirnow, Zespół witraży katedry rzymsko-katolickiej we Lwowie, w: Sztuka witrażowa w Polsce, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2002, s. 79–90.

Mieczysław Skrudlik, Witraże kościelne Stanisława Wyspiańskiego, „Przegląd Katolicki” 33, 1927, nr 49, s. 773–774.

Marta Smolińska-Byczuk, „Apostołowie” Józefa Mehoffera. Uwagi o stylu i malarskich pierwowzorach fryburskiego witrażu, „Witraż”, 2001, nr 2, s. 14–22.

Marta Smolińska-Byczuk, Młody Mehoffer, Kraków 2004.

Marta Smolińska-Byczuk, „Rękodzielnik witraży” – edukacja witrażownicza Józefa Mehoffera, „Witraż”, 2002, nr 2–3, s. 46–51.

Marta Smolińska-Byczuk, Witraż w architekturze – architektura na witrażu w twórczości młodego Mehoffera, w: Witraż w architekturze – architektura na witrażu, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Krystyna Pawłowska, Kraków 2011, s. 57–64.

Splendor fenestrarum. Projekty witraży witraży Beaty Stankiewicz-Szczerbik. Projekt wzorcowej konserwacji okien – Pracownia Witraże Oleszczuk, katalog wystawy, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 2006.

Zbigniew Sroczyński, Żeleńscy, Warszawa 1997.

Bernadeta Stano, Witraże Adama Gerżabka, w: Dziedzictwo polskiej sztuki witrażowej, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2000, s. 201–208.

Krzysztof Stefański, Problem rekonstrukcji witraży w kaplicy grobowej Karola Scheiblera w Łodzi, w: Witraże – dziedzictwo cenne czy niechciane?, red. Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Kraków–Legnica 2017, s. 147–162.

W. Stroner, O witrażu średniowiecznym w Katedrze włocławskiej, w: „Prace Sekcji Historyi i Sztuki i Kultury Towarzystwa Naukowego we Lwowie” 1, 1924, z. 1, s. 71–93.

Tadeusz Stryjeński, Witraże Józefa Mehoffera w kolegiacie św. Mikołaja we Fryburgu. Polacy we Fryburgu, Kraków 1929.

Stworzenie światła. Witraże Adama Stalony-Dobrzańskiego, katalog wystawy, Muzeum Narodowe „Sofia Kijowska” w Kijowie, [Kraków] 2011.

Katarzyna Sucharkiewicz, Wczesne realizacje witrażowe Stanisława Wyspiańskiego – karton ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego” 9, 2009, s. 53–60.

Barbara Szczypka-Gwiazda, Zespół witraży kościoła pw. św. Andrzeja Boboli w Rudzie Śląskiej Wirku na tle kultu świętego, w: Sztuka sakralna Rudy Śląskiej, red. Barbara Szczypka-Gwiazda, Michał Lubina, Katowice 2005, s. 113–121.

Szkło i witraże – Beata Stankiewicz-Szczerbik, katalog wystawy, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 2003.

Anna Szkurłat, Witraż w architekturze secesyjnej, w: Witraż w architekturze – architektura na witrażu, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Krystyna Pawłowska, Kraków 2011, s. 38–45.

Ryszard Szopa, Chorzowskie witraże jako przykład wielokierunkowego zespołu artystycznego, w: Witraże na Śląsku. Materiały sesji Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki Chorzów 2001, red. Teresa Dudek-Bujarek, Katowice 2002, s. 55–66.

Ryszard Szopa, Witraże Jana Piaseckiego w Sali posiedzeń Rady Miejskiej Chorzowa, „Zeszyty Chorzowskie” 2, 1997, nr 2, s. 279–286.

Ryszard Szopa, Witraże secesyjne województwa śląskiego, w: Secesja i jej górnośląskie formy, red. Katarzyna Jarmuł, Katowice 2009, s. 165–181.

Ryszard Szopa, Witraże z pracowni Franza Borgiasa Mayera w obiektach sakralnych z terenu Rudy Śląskiej, w: Sztuka sakralna Rudy Śląskiej, red. Barbara Szczypka-Gwiazda, Michał Lubina, Katowice 2005, s. 89–98.

Maria Szumska, Witraże jako element architektoniczny gmachów administracyjnych i publicznych Lwowa okresu secesji, w: Witraże secesyjne. Tendencje i motywy, red. Tomasz Szybisty, Kraków–Legnica 2011, s. 105–109.

Maria Szumska, Przeszklenia sufitów, lampy i żyrandole jako element dekoracji wnętrz budynków lwowskich w okresie międzywojennym, w: Nie tylko art déco. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2014, s. 107–109.

Maria Szumska, Sztuka witraży we Lwowie za czasów Ukraińskiej SRR, w: Tradycja i współczesność. Sztuka witrażowa po 1945 roku, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2017, s. 249–257.

Tomasz Szybisty, Die Glasfenster von Fritz Geiges für den Krakaur Dom, „Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege” 66, 2012, z. 3/4, s. 478–485.

Tomasz Szybisty, Kabinettscheiben in Polen vor dem Hintergrund der Wiedergeburt der Glasmalerei im 19. Jahrhundert, w: Panneaux de vitrail isolés / Die Einzelscheibe / The single stained – glass panel, Berne 2010, s. 221–227.

Tomasz Szybisty, Kilka uwag o roli światła i witrażu w odbiorze wnętrza kościelnego w wieku XIX, w: Fides ex visu, red. Ryszard Knapiński, Aneta Kramiszewska, Lublin 2011, s. 155–167.

Tomasz Szybisty, Kilka uwag o witrażach projektu Stanisława Wyspiańskiego i Józefa Mehoffera w oknie zachodnim kościoła Mariackiego w Krakowie, „Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej” 3, 2010, s. 127–142.

Tomasz Szybisty, Międzynarodowe badania nad witrażownictwem XIX i XX wieku, „Alma Mater”, 2018, nr 199, s. 64–67.

Tomasz Szybisty, Niezachowany witraż projektu Juliusa Hübnera w krakowskim kościele Dominikanów, „Rocznik Krakowski” 76, 2010, s. 95–108.

Tomasz Szybisty, Nieznane witraże Fritza Geigesa do katedry na Wawelu a zwycięstwo „nowej” sztuki w witrażownictwie krakowskim przełomu XIX i XX wieku, w: Witraże secesyjne. Tendencje i motywy, red. Tomasz Szybisty, Kraków–Legnica 2011, s. 23–35.

Tomasz Szybisty, Poglądy Józefa Łepkowskiego na rolę i formę witrażu we wnętrzach zabytkowych oraz związane z jego działalnością realizacje witrażowe w katedrze na Wawelu, w: Witraże w obiektach zabytkowych. Między konserwacją a sztuką współczesną, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków–Malbork 2009, s. 96–109.

Tomasz Szybisty, Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX, cz. 4, Malarstwo witrażowe, Kraków 2012.

Tomasz Szybisty, Witraże I połowy XIX wieku na ziemiach polskich, „Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej” 1, 2008, s. 78–93.

Tomasz Szybisty, Zapomniany projekt witrażowy Angelika Drewaczyńskiego do krakowskiego kościoła Dominikanów, w: Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, Kraków 2013, s. 891–905.

Michał Szyszka, Witraże w prezbiterium kościoła ewangelicko-augsburskiego w Katowicach, w: Witraż w architekturze – architektura na witrażu, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Krystyna Pawłowska, Kraków 2011, s. 125–133.

Szczepan Świątek, Z prac nad słownikiem firm witrażowych w Polsce w XX wieku, w: Dziedzictwo polskiej sztuki witrażowej, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2000, s. 188–193.

Teresa Maria Reklewska – witraże, katalog wystawy, Muzeum Architektury we Wrocławiu, red. Olgierd Czerner, Danuta Kohlberger, Wrocław 1989.

Elżbieta Topolnicka-Niemcewicz, Witraże Lecha Okołów w zabytkowych obiektach sakralnych, w: Witraże w obiektach zabytkowych. Między konserwacją a sztuką współczesną, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków–Malbork 2009, s. 241–248.

Bogumiła Trzeciak, Witraże nowożytne w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, w: Witraże nowożytne w zbiorach polskich, kat. wyst. Muzeum Architektury we Wrocławiu, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Wrocław 1976, s. 25–27.

Katarzyna Tur-Marciszuk, Dziedzictwo docenione – witraże w województwie lubelskim wpisane do rejestru zabytków ruchomych, w: Witraże – dziedzictwo cenne czy niechciane?, red. Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Kraków–Legnica 2017, s. 29–44.

Joanna Utzig, Geneza witrażownictwa cysterskiego: czy teologia mogła stanowić inspirację estetyczną?, w: Claritas et consonantia: funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza: księga poświęcona pamięci Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w dziesiątą rocznicę śmierci, red. Monika Jakubek-Raczkowska, Juliusz Raczkowski, Toruń 2017, s. 131–147.

Joanna Utzig, Program witraży z kościoła katedralnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Włocławku wobec tradycji, w:  Imagines pictae. Studia nad malarstwem gotyckim w Polsce, red. Marek Walczak, Wojciech Walanus, Kraków 2016, s. 243–264.

Joanna Utzig, Średniowieczne witraże a „Biblia pauperum": problem wzajemnych relacji, „Modus: prace z historii sztuki” 14, 2014, s. 71–97.

Joanna Utzig, Witraże w katedrze we Włocławku w kontekście stylu malarstwa południowoniemieckiego pierwszej połowy XIV wieku, „Folia Historiae Artium” 13, 2015, s. 5–32.

Joanna Utzig, Wybrane problemy ikonograficzne czternastowiecznych kwater witrażowych z kościoła dominikanów w Toruniu, w: Dzieje i skarby dominikańskiego kościoła pw. św. Mikołaja w Toruniu, red. Anna Błażejewska, Katarzyna Kluczwajd, Elżbieta Pilecka, Toruń 2017, s. 181–197.

Małgorzata Walczak, Marta Kamińska, Joanna Sobczyk, Michał Płotek, Dobrosława Horzela, Marcin Sylwestrzak, Piotr Targowski, The Application of Non-invasive Analytical Techniques in the Investigation and Documentation of Medieval Stained-Glass Windows from the Grodziec Collection, w: Recent Advances in Glass and Ceramics Conservation 2016, red. Hannelore Roemich, Laurent Fair, Wrocław 2016, s. 21–30.

Joanna Wapiennik-Kossowicz, Witraż w kaplicy pałacu Radziwiłłów w Balicach 1891–1892, w: Józef Mehoffer. Opus Magnum, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, 28 I 2000 – 24 IV 2000, red. Jerzy Żmudziński, Kraków 2000, s. 104–106.

Joanna Wapiennik-Kossowicz, Witraże w katedrze św. Mikołaja we Fryburgu 1895–1936, w: Józef Mehoffer. Opus Magnum, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, 28 I 2000 – 24 IV 2000, red. Jerzy Żmudziński, Kraków 2000, s. 107–148.

Joanna Wapiennik-Kossowicz, Z badań nad secesyjnymi witrażami w kościele Matki Bożej Pocieszenia w Żyrandowie i… niedoszłym dziełem Józefa Mehoffera. Zagadnienie atrybucji, w: Witraże secesyjne. Tendencje i motywy, red. Tomasz Szybisty, Kraków–Legnica 2011, s. 113–119.

Magdalena Weber-Faulhaber, Witraż z przedsionka Galerii w Rogalinie, w: Witraże secesyjne. Tendencje i motywy, red. Tomasz Szybisty, Kraków–Legnica 2011, s. 133–141.

Andrzej Wilk, Witraże i architektura przemysłowa na Dolnym Śląsku, w: Witraż w architekturze – architektura na witrażu, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Krystyna Pawłowska, Kraków 2011, s. 157–161.

Ewa Witkowicz-Pałka, Działalność witrażownicza Franza Lauterbacha na zamku w Malborku, w: Praeterita Posteritati. Studia z historii sztuki i kultury ofiarowane Maciejowi Kilarskiemu, red. Mariusz Mierzwiński, Malbork 2001, s. 463–474.

Ewa Witkowicz-Pałka, Kozioł & Kozioł. Malarstwo i Witraż, katalog wystawy, Muzeum w Kwidzynie (Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku), Malbork 2014.

Ewa Witkowicz-Pałka, Oszklenia witrażowe kościoła na Zamku Wysokim w Malborku, w: Kościół Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku. Dzieje, wystrój, konserwacja, red. Janusz Hochleitner, Mariusz Mierzwiński, Malbork 2016, s. 193–217.

Ewa Witkowicz-Pałka, Oszklenia witrażowe kościoła NMP na Zamku Wysokim w Malborku w XIX wieku. Próba systematyzacji zagadnienia, w: Spotkania Malborskie im. Macieja Kilarskiego, red. Artur Dobry, cz. 1–3, Malbork 2010, s. 81–92.

Ewa Witkowicz-Pałka, Oszklenia witrażowe na zamku w Malborku z czasów Konrada Steinbrechta. Próba restytucji ducha średniowiecza, w: Witraże w obiektach zabytkowych. Między konserwacją a sztuką współczesną, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków–Malbork 2009, s. 69–78.

Ewa Witkowicz-Pałka, Oszklenia witrażowe w Kapitularzu. Projekt, realizacja, dzieje najnowsze, w: Malborski Kapitularz. Dzieje, wyposażenie, konserwacja, red. Janusz Trupinda, Malbork 2004, s. 83–95.

Ewa Witkowicz-Pałka, Oszklenia witrażowe w kaplicy św. Anny, w: Kaplica św. Anny na Zamku Wysokim w Malborku. Dzieje, wystrój, konserwacja, red. Janusz Hochleitner, Mariusz Mierzwiński, Malbork 2016, s. 145–156.

Ewa Witkowicz-Pałka, Oszklenia witrażowe Wielkiego Refektarza w XIX i XX w., w: Wielki Refektarz na Zamku Średnim w Malborku. Dzieje, wystrój, konserwacja, red. Janusz Trupinda, Malbork 2010, s. 127–152.

Ewa Witkowicz-Pałka, O szybach z Nowego Ratusza w Malborku. Przyczynek do studiów nad oszkleniami witrażowymi budowli użyteczności publicznej w dwudziestoleciu międzywojennym na terenie Polski Północnej, w: Nie tylko art déco. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2014, s. 247–255.

Ewa Witkowicz-Pałka, Witraże w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku, katalog zbiorów, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 2014.

Ewa Witkowicz-Pałka, Władysław Kozioł. Witraże, katalog wystawy, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 2005.

Witraże Jerzego Skapskiego – monumentalne szkłem malowanie, katalog wystawy, Muzeum Architektury we Wrocławiu, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Wrocław 2005.

Jolanta Wnuk, Leszek Jodliński, Gliwickie witraże. Witraże z końca XIX i początku XX wieku w architekturze profanum Gliwic, Gliwice 2007.

Weronika Wojnowska, Działalność pracowni witrażowej H. Oidtmanna w Prusach Wschodnich i Zachodnich w 2. połowie XIX i 1. połowie XX wieku, w: Witraże w obiektach zabytkowych. Między konserwacją a sztuką współczesną, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków–Malbork 2009, s. 55–66.

Joanna Wolańska, Święty Julian Szpitalnik w witrażach Jana Henryka Rosena, w: Nie tylko art déco. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2014, s. 209–219.

Agata Wójcik, Zaginiony witraż anegdotyczny Stanisława Wyspiańskiego, „Rocznik Krakowski” 73, 2007, s. 147–156.

Józef Sz. Wroński, Artystyczny Zakład Szklarski Braci Kaimów w Limanowej, „Mater Dolorosa. Biuletyn Sanktuarium Matki Bolesnej w Limanowej” 18, 1995, nr 2 (41), s. 25–30.

Józef Wroński, Witraże w bazylice limanowskiej, w: Dziedzictwo polskiej sztuki witrażowej, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2000, s. 113–122.

Andrzej Wyrobisz, Szkło w Polsce od IV do XVII wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków 1968.

Dalia Vasiliūniene, Kowieńska pracownia witraży Władysława Przybytniowskiego „Maria”, w: Litwa i Polska. Dziedzictwo sztuki sakralnej, red. Wojciech Boberski, Małgorzata Omilanowska, Warszawa 2004, s. 215–226.

Anna Zeńczak, Malowidła ścienne i witraż w kaplicy Szafrańców przy katedrze na Wawelu 1906–1908, w: Józef Mehoffer. Opus Magnum, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, 28 I 2000 – 24 IV 2000, red. Jerzy Żmudziński, Kraków 2000, s. 18–182.

Anna Zeńczak, „Młodość sztuki” – witraż dla zakładu Vinzenza Kirscha i Karla Flecknera we Fryburgu 1896–1900, w: Józef Mehoffer. Opus Magnum, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, 28 I 2000 – 24 IV 2000, red. Jerzy Żmudziński, Kraków 2000, s. 149–150.

Anna Zeńczak, Niezrealizowane projekty witraży Józefa Mehoffera dla kościoła parafialnego na Dębnikach w Krakowie (1943), w: Nie tylko art déco. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2014, s. 37–45.

Anna Zeńczak, Polichromia i witraże w Katedrze na Wawelu 1900–1925, w: Józef Mehoffer. Opus Magnum, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, 28 I 2000 – 24 IV 2000, red. Jerzy Żmudziński, Kraków 2000, s. 157.

Anna Zeńczak, Witraże i polichromia tryforiów w kościele Mariackim w Krakowie 1890–1895, w: Józef Mehoffer. Opus Magnum, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, 28 I 2000 – 24 IV 2000, red. Jerzy Żmudziński, Kraków 2000, s. 93–94.

Anna Zeńczak, Witraże Józefa Mehoffera w nawach katedry na Wawelu, w: Dziedzictwo polskiej sztuki witrażowej, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2000, s. 33–46.

Anna Zeńczak, Witraże w kaplicy Świętokrzyskiej 1904–1905, 1923–1925, w: Józef Mehoffer. Opus Magnum, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, 28 I 2000 – 24 IV 2000, red. Jerzy Żmudziński, Kraków 2000, s. 185.

Anna Zeńczak, Witraże w nawach katedry na Wawelu 1904–1917, w: Józef Mehoffer. Opus Magnum, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, 28 I 2000–24 IV 2000, red. Jerzy Żmudziński, Kraków 2000, s. 171–172.

Anna Zeńczak, Zespół witraży Józefa Mehoffera w kaplicy grobowej rodziny Grauerów w Opawie, „Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria nowa” I, 1999, s. 83–109.

Jerzy Żmudziński, Witraże w kaplicy zamku w Baranowie ok. 1903, w: Józef Mehoffer. Opus Magnum, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, 28 I 2000 – 24 IV 2000, red. Jerzy Żmudziński, Kraków 2000, s. 209–212.

Jerzy Żmudziński, Witraże w kościele św. Elżbiety w Jutrosinie, w: Józef Mehoffer. Opus Magnum, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, 28 I 2000 – 24 IV 2000, red. Jerzy Żmudziński, Kraków 2000, s. 204–208.

Maria Jolanta Żychowska, Aktualne trendy w sakralnej sztuce witrażowej, w: Sztuka witrażowa w Polsce, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2002, s. 197–206.

Maria Jolanta Żychowska, Najnowsze witraże sakralne, „Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej” 1, 2008, s. 124–138.

Maria Jolanta Żychowska, Nowa estetyka witraży a architektura, w: Witraż w architekturze – architektura na witrażu, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Krystyna Pawłowska, Kraków 2011, s. 87–94.

Maria Jolanta Żychowska, Sztuka witrażownicza w Krakowie w 2 poł. XX wieku, w: Dziedzictwo polskiej sztuki witrażowej, red. Krystyna Pawłowska, Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków 2000, s. 195–198.

Maria Jolanta Żychowska, Śląskie witraże Wiktora Ostrzołka, w: Witraże na Śląsku. Materiały sesji Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki Chorzów 2001, red. Teresa Dudek-Bujarek, Katowice 2002, s. 135–141.

Maria Jolanta Żychowska, Współczesne witraże polskie, Kraków 1999.

 

Opracowali: Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Tomasz Szybisty