Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Justyna Kamińska

Absolwentka historii sztuki (UAM, 2013), filologii włoskiej (UAM, 2016) oraz Arts and Heritage (Maastricht University, 2014). Doktorantka w Instytucie Historii Sztuki UJ, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą średniowiecznej architekturze kościoła p.w. św. Jakuba i klasztoru Dominikanów w Sandomierzu. W ramach studiów doktoranckich odbyła wyjazdy stypendialne do Monachium i Rzymu. Jej zainteresowania badawcze obejmują architekturę ceglaną XII i XIII wieku, rozwój średniowiecznej architektury mendykanckiej oraz doktryny konserwatorskie przełomu XIX i XX wieku. Oprócz pracy badawczej zajmuje się popularyzacją wiedzy o sztuce: pracowała jako przewodnik miejski, współtworzyła teksty z zakresu historii sztuki na potrzeby Multimedialnego Centrum Informacyjnego Zamku Królewskiego na Wawelu (2019) oraz jest założycielką (2016) i członkinią zarządu organizacji Meet Maastricht. W latach 2020-2021 była stypendystką Jagiellonian Interdyscyplinary PhD Programme. Od marca 2020 roku zajmuje się administracją i komunikacją w Corpus Vitrearum Polska.