Corpus Vitrearum Polska

Pokaż Collegium Iuridicum na większej mapie

Adres
Instytut Historii Sztuki UJ
ul. Grodzka 53, 31-001 Kraków
Telefon
+48 12 424 49 57
Fax
+48 12 422 94 62