O projekcie

Projekt „Korpus witraży z lat 1800–1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej”, realizowany w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, został uruchomiony w roku 2012 dzięki środkom przyznanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

 

Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Wojciech Bałus, głównym wykonawcą – dr Tomasz Szybisty. Stałymi członkami zespołu badawczego są: Irena Buchenfeld, Grzegorz Eliasiewicz, Mikołaj Golenia, dr Paweł Karaszkiewicz, Rafał Ochęduszko. W prace zaangażowane są także liczne inne osoby, w tym zwłaszcza: Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Irena Kontny, dr Andrzej Laskowski, Bartosz Podubny, Krzysztof Trąba, Anna Zeńczak.

 

Celem projektu, który stanowi część międzynarodowego przedsięwzięcia pod auspicjami Corpus Vitrearum, ogólnoświatowej organizacji zajmującej się badaniami nad malarstwem witrażowym, jest możliwie kompletna rejestracja i wstępne opracowanie naukowe witraży z lat 1800–1945 zachowanych w budowlach sakralnych na terenie metropolii krakowskiej (archidiecezja krakowska, diecezja bielsko-żywiecka, diecezja kielecka, diecezja tarnowska) i przemyskiej (archidiecezja przemyska, diecezja rzeszowska, diecezja zamojsko-lubaczowska). Prace prowadzone są dwutorowo, obejmując głównie inwentaryzację terenową (fotograficzną, pomiarową) oraz kwerendy w archiwach kościelnych i państwowych, muzeach, jednostkach służby konserwatorskiej, prasie i zbiorach związanych z działalnością poszczególnych projektantów i pracowni witrażowniczych.

 

Wyniki badań są sukcesywnie prezentowane w formie bogato ilustrowanej serii wydawniczej (dotychczas ukazało się pięć tomów).

 

W ramach projektu powstała także internetowa baza danych z wynikami badań, zawierająca hasła do wszystkich objętych projektem witraży.

 

Warto podkreślić, że Polska jest pierwszym krajem zrzeszonym w Corpus Vitrearum, który uruchomił tak kompleksowy projekt naukowy dotyczący witraży XIX i XX wieku, a uzyskane doświadczenie oraz metody wypracowane w toku obecnych badań będą miały znaczący wpływ na ogólnoświatowe zalecenia tejże organizacji.

Zespół realizujący projekt

 • prof. Dr Wojciech Bałus (kierownik projektu)

 • Irena Buchenfeld

 • Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska

 • Grzegorz Eliasiewicz

 • Mikołaj Golenia

 • Dr Paweł Karaszkiewicz

 • Irena Kontny

 • Dr Andrzej Laskowski

 • Bartosz Podubny

 • Rafał Ochęduszko

 • Dr Tomasz Szybisty

 • Krzysztof Trąba

 • Anna Zeńczak