Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Marek Walczak

Dyrektor Instytutu Historii Sztuki UJ

Dyrektor Instytutu Historii Sztuki UJ

Absolwent historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, adiunkt i dyrektor Instytutu Historii Sztuki UJ. W 1998 r. uzyskał tytuł doktora (praca doktorska pod kierunkiem prof. Jerzego Gadomskiego), a w 2007 r. habilitował się. Jego preferencje naukowe koncentrują się na europejskiej sztuce gotyckiej (gł. rzeźba architektoniczna i snycerka, malarstwo, rzemiosło artystyczne), ze szczególnym uwzględnieniem sztuki doby Piastów i Jagiellonów w Krakowie. Innymi przedmiotami jego badań są także ikonografia chrześcijańska, przede wszystkim hagiograficzna oraz wizerunki hierarchów kościelnych.

Stypendysta Herzog August Bibliothek w Wolfenbüttel (1992), Uniwersytetu Karola w Pradze (1993), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2003); wielokrotnie Fundacji Lanckorońskich z Brzezia.

Członek Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności, Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Kierownik Zakładu Historii Sztuki Średniowiecznej w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2008–2012 zastępca dyrektora, od 2016 r. sprawuje funkcję dyrektora Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.