TAiWPN „Universitas” i Polska Akademia Umiejętności, jako wydawcy książki pt. Die mittelalterlichen Glasmalereien in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Krakau, przepraszają panią Ewę Górbiel  – autorkę przekładu tej książki na język niemiecki   za nieumieszczenie w wyżej wymienionej publikacji informacji, że pani Ewa Górbiel nie była autorką przekładu tekstów w języku niemieckim umieszczonych na obwolucie i okładce oraz  na stronach 1-12, 529-551, a także podpisów pod ilustracjami w tej książce.

Die mittelalterlichen Glasmalereien in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Krakau

Pierwszy polski tom międzynarodowej serii Corpus Vitrearum Medii Aevi poświęcony jest witrażom w kościele Mariackim w Krakowie, jednej z ważniejszych świątyń miejskich Europu Środkowej. Witraże, które powstały u schyłku panowania Kazimierza Wielkiego i w początkowym okresie panowania Jagiellonów są największym zespołem malarstwa witrażowego w Polsce. Z ogromnego, liczącego pierwotnie ponad 600 kwater zasobu do dziś zachowała się mniej więcej 1/6, a kwatery pierwotnie wypełniające 11 okien chóru kościoła zebrane są obecnie w 3 oknach w apsydzie. W efekcie studiów, autorzy książki odtworzyli ich pierwotny układ, poddali analizie kontekstualnej program ikonograficzny przeszkleń oraz przeprowadzili analizę formalno-genetyczną zespołu, wskazując na jego stylowe zróżnicowanie.

Tom jest efektem badawczej współpracy Lecha Kalinowskiego i Heleny Małkiewiczówny, którzy w latach 90. ubiegłego stulecia wypracowali główne tezy dotyczące witraży kościoła Mariackiego. W latach 2011–2013 zostały one zmodyfikowane, rozwinięte i spisane przez Helenę Małkiewiczównę, przy współpracy Dobrosławy Horzeli. Książkę uzupełnia wprowadzenie historyczno-artystyczne autorstwa Marka Walczaka, którego zadaniem jest powiązanie zasadniczego wywodu z szeroko rozumianą kulturą materialną miasta w XIV w.

Publikacja pierwszego tomu korpusu witraży średniowiecznych w Polsce, poświęconego przeszkleniom najważniejszej fary Krakowa była możliwa głównie dzięki wsparciu finansowemu Miasta Kraków, a także parafii Wniebowzięcia NMP w Krakowie oraz Union Académique Internationale.

„Znaczenie omawianej monografii polega przede wszystkim na wprowadzeniu do obiegu naukowego wielkiego zespołu malowideł z XIV w. związanych z Krakowem, które pozostawały niedostępne dla badawczy. Można nawet powiedzieć, że pozostawały one poza ich świadomością. (…)Bez cienia przesady można powiedzieć, że publikacja wyników badań nad witrażami w kościele Mariackim wypełnia jedną z najistotniejszych białych plan w polskiej historii sztuki” (z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Adama S. Labudy).

Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej

Seria wydawnicza Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej jest efektem grantu badawczego zrealizowanego w naszym Instytucie w latach 2012-2017 pod kierownictwem prof. dra hab. Wojciecha Bałusa, sfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, w ramach międzynarodowego programu Corpus Vitrearum.

Projekt zakładał kompleksową inwentaryzację i opracowanie wszystkich witraży powstałych pomiedzy 1800-1945 w kościołach na terenie metropolii krakowskiej i przemyskiej. Efektem badań jest seria wydawnicza licząca 5 tomów, obejmująca archidiecezję krakowską, diecezję bielsko-żywiecką, tarnowską oraz kielecką. 

» Tom I. Archidiecezja Krakowska, dekanaty krakowskie

 

» Tom II. Archidiecezja Krakowska, dekanaty pozakrakowskie

 

» Tom III. Diecezja Bielsko-Żywiecka

 

» Tom IV. Diecezja Tarnowska (cz. 1 i 2)

 

» Tom V. Diecezja Kielecka