Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Tomasz Szybisty

Absolwent historii sztuki (2004) i germanistyki (2005) na Uniwersytecie Jagiellońskim; rozprawa doktorska: Dziewiętnastowieczne witraże kościołów i kaplic Krakowa (2010, Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego). Pobyty stypendialne i badawcze w Lipsku, Rostocku, Kolonii, Monachium, Fryburgu Bryzgowijskim. Od roku 2006 związany z Instytutem Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (adiunkt od 2011). Od roku 2015 kierownik (obok dr hab. Joanny Godlewicz-Adamiec) projektu „Literatura – Konteksty", realizowanego obecnie przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytety w Wuppertalu i Santiago da Compostela. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Stowarzyszenia Miłośników Witraży „Ars Vitrea Polona”, Stowarzyszenia Germanistów Polskich oraz Corpus Vitrearum (od roku 2008 sekretarz polskiego komitetu narodowego).

Wybrane publikacje w zakresie badań nad witrażownictwem:

Daniel Parello, Tomasz Szybisty, A Fourteenth-Century Panel of Heraldic Stained Glass from Annesley Old Church (Nottinghamshire) in a Private Collection in Cracow, „Folia Historiae Artium. Seria Nowa” 17, 2019, s. 117–119.

Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Tomasz Szybisty, Farbverglasungen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts in Krakauer Wohnhäusern, w: Le vitrail dans la demeure des origines à nos jours. Vitrer et orner la fenêtre (actes du XXVIIIe colloque international du Corpus Vitrearum, Troyes, 4-8 juillet 2016), red. Karine Boulanger, Gand 2018, s. 216–231.

Korpus witraży z lat 1800–1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej, red. Wojciech Bałus, Tomasz Szybisty, t. V: Tomasz Szybisty, Diecezja kielecka, Kraków 2017.

Korpus witraży z lat 1800–1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej, red. Wojciech Bałus, Tomasz Szybisty, t. 3: Irena Kontny, Tomasz Szybisty, Diecezja bielsko-żywiecka, Kraków 2015.

Korpus witraży z lat 1800–1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej, red. Wojciech Bałus, Tomasz Szybisty, t. 2: Tomasz Szybisty, przy współpracy Danuty Czapczyńskiej-Kleszczyńskiej, Archidiecezja krakowska. Dekanaty pozakrakowskie, Kraków 2015.

Korpus witraży z lat 1800–1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej, red. Wojciech Bałus, Tomasz Szybisty, t. 1: Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Tomasz Szybisty, przy współpracy Pawła Karaszkiewicza i Anny Zeńczak, Archidiecezja krakowska. Dekanaty krakowskie, Kraków 2014.

Tomasz Szybisty, „Durch das einzige bunte Fenster fiel ein ernstes buntes Lichte herein“. Zu einem Motiv in Goethes Roman „Die Wahlverwandtschaften“, „Estudios Filológicos Alemanes. Revista de investigación en Lingüística, Literatura y Cultura alemanas“ 26, 2013, s. 93–103.

Tomasz Szybisty, Die Glasfenster von Fritz Geiges für den Krakauer Dom, „Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege“ 66, 2012, nr 3/4, s. 478–485.

Tomasz Szybisty, Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX, cz. IV, Malarstwo witrażowe, Kraków 2012 (= „Ars vetus et nova” 35, red. Wojciech Bałus).