Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Międzyuczelniane Centrum Badań Witrażowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas również na Facebooku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja naukowa: Stained Glass from c. 1800 to 1945: Terminology – Periodization – Forms, 6-7 grudnia 2017

W roku 2017 Centrum zorganizowało we współpracy z Corpus Vitrearum Polska międzynarodową konferencję naukową Stained Glass from c. 1800 to 1945: Terminology – Periodization – Forms, w której wzięli udział zarówno badacze polscy, jak i specjaliści z Austrii, Hiszpanii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii. Konferencja odbyła się w dniach 6-7 grudnia w Instytucie Historii Sztuki UJ. Podczas obrad poruszone zostały takie zagadnienia jak definicja witrażu w XIX i XX wieku, stosowana terminologia dotycząca poszczególnych faz rozwoju malarstwa witrażowego, zestawienie chronologiczne występowania faz stylistycznych w różnych krajach, czy formy stylistyczne związane z poszczególnymi fazami. Teksty wystąpień zostały opublikowane w roku 2019 na łamach czasopisma „Folia Historiae Artium”.